Gå till huvudinnehåll

Beräkna semesterlön och semesterersättning

Beräkna semesterlön och semesterersättning

Semesterlön är den ersättning som du som arbetsgivare betalar ut till dina anställda när de har semester. Du betalar också ut semesterersättning när en anställd avslutar sin anställning och vid kortare anställningar än tre månader. Villkoren för semester och eventuell förskottssemester ska framgå i anställningsavtalet.

Särskilda regler i kollektivavtal

Om ni omfattas av ett kollektivavtal kan det finnas särskilda regler eller beräkningssätt för semesterlön. Kontrollera därför alltid vad som gäller i just ditt avtal. Avtalen brukar dessutom beskriva hur du ska beräkna de anställdas semesterlön.

Så räknar du ut semesterlön

Semesterlönen ska betalas ut i samband med semesterledigheten. Du får inte betala ut semesterlönen löpande under året.

Det finns två sätt att beräkna semesterlönen:

  • sammalöneregeln
  • procentregeln.

Om din anställda har fast lön kan du välja mellan att använda sammalöneregeln och procentregeln. I vissa fall får inte sammalöneregeln tillämpas, utan semesterlönen måste beräknas enligt procentregeln.

Så räknar du ut semesterlön för anställda med fast lön (sammalöneregeln)

Så räknar du ut semesterlön för timanställda (procentregeln)

När en anställd slutar

Den som avslutar sin anställning har rätt till semesterersättning för:

  • intjänad semester under innevarande år
  • outtagen betald semester
  • sparad semester från tidigare år.

För intjänad semester och outtagen betald semester för innevarande år räknar du ut semesterersättningen på samma sätt som du beräknar semesterlönen. Semesterersättningen för sparade dagar beräknas på samma sätt som om de hade tagits ut under det semesterår då den anställde slutar. Du ska betala ut semesterersättningen så snart som möjligt och senast en månad efter att anställningen har avslutats.

Semesterersättning vid kort anställning

För anställningar som varar i högst tre månader får rätten till semesterledighet avtalas bort. Semesterersättningen kan då betalas ut i samband med lönen, men då måste den vara särskilt specificerad på lönebeskedet (inte heller då får den alltså vara inkluderad i lönen).