Gå till huvudinnehåll

När en anställd blir sjuk

Här kan du läsa om vad som gäller om din anställda blir sjuk och vilket ansvar ni båda har. Läs också om hur du kan minska och förebygga sjukskrivningar.

Betala ut sjuklön

Om din anställda blir sjuk och du bedömer att hen inte kan arbeta ska du betala sjuklön under de första fjorton dagarna. Från sjuklönen ska du göra ett karensavdrag. Avdraget ska vara 20 procent av den sjuklön som din anställda beräknas få under en genomsnittlig kalendervecka.

Om din anställda är borta mer än 14 dagar är det dags att anmäla sjukfrånvaron till Försäkringskassan.

Sjukskrivning

Kalender med kryss i
Två kvinnor på en odling

Arbetsgivaren ansvarar för rehabilitering

Om en anställd är borta länge från jobbet på grund av sjukdom, kan det behövas rehabiliteringsåtgärder för att hjälpa hen tillbaka till arbetet. Som arbetsgivare ansvarar du för att genomföra de åtgärder som behövs. Det kan vara bra att ta hjälp av företagshälsovården. Försäkringskassan samordnar vid behov de olika åtgärder medarbetaren behöver för att kunna komma tillbaka i arbete.

Rehabilitering för dina anställda

Minska sjukfrånvaro

När du bryr dig om dina anställdas hälsa och aktivt förebygger orsaker till sjukdom, till exempel stress, får du en friskare, trevligare och mer effektiv arbetsplats. Du kan ta hjälp av företagshälsovård för att se vad som kan göras på din arbetsplats, och ge dina anställda friskvårdsmöjligheter.

Minska sjukfrånvaron för dina anställda

Man i säng ser på termometer
händer med blå handskar som murar

Bidrag från Försäkringskassan för att förebygga sjukskrivningar

Som arbetsgivare kan du får bidrag för att förebygga sjukskrivningar eller underlätta för en medarbetare att komma tillbaka efter en sjukskrivning. Du kan få bidraget när du köper rehabiliteringsinsatsen från en företagshälsovård eller annan aktör. Ersättningen du får täcker upp till hälften av vad insatsen kostar upp till ett tak på 10 000 kronor per anställd och kalenderår.

Arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd hos Försäkringskassan