Gå till huvudinnehåll

Räkna ut karensavdrag

Karensavdraget är 20 procent av sjuklönen. Här kan du läsa mer om hur karensavdraget fungerar.

Karensavdraget är ett engångsavdrag baserat på en genomsnittlig arbetsvecka. När en anställd blir sjuk behöver du som arbetsgivare säkerställa att du betalar ut rätt sjuklön. Sjuklönen är 80 procent av den anställdas lön och andra förmåner. Från den anställdas sjuklön görs ett karensavdrag.

Film: Så här fungerar karensavdraget

Filmen förklarar på ett kortfattat sätt hur karensavdraget fungerar med ett exempel på hur sjuklönen kan beräknas för en timanställd. Om du inte kan se filmen finns exempel på hur du kan räkna ut karensavdraget längre ned på sidan.

Avdrag utifrån genomsnittlig arbetstid

Beloppet för karensavdraget baseras på hur mycket den anställda arbetar i genomsnitt en kalendervecka.

För personal som har en bestämd sysselsättningsgrad, till exempel på heltid eller deltid, utgår du från det som är överenskommet. För anställda som har en oregelbunden sysselsättningsgrad behöver du som arbetsgivare göra en bedömning av hur mycket personen skulle ha arbetat en genomsnittlig vecka.

Samma karensavdrag oavsett tidpunkt

Karensavdraget blir detsamma oavsett vilken dag eller när på dagen den anställda blir sjuk. Om den anställda blir sjuk efter halva arbetsdagen dras halva dagen i karens och är den anställda fortfarande sjuk nästa dag dras återstående del tills det blir ett helt karensavdrag.

  • Du som har ett kollektivavtal där beräkningen av karensen är inskriven gör beräkningen utifrån bestämmelserna i avtalet.
  • Du som driver aktiebolag räknas som anställd i ditt företag. Istället för en karensdag görs ett karensavdrag.
  • Du som har en enskild firma, handelsbolag eller kommanditbolag utan anställd personal berörs inte av regeländringen från karensdag till karensavdrag.