Gå till huvudinnehåll

Sjukdomsrelaterade kostnader

Här kan du läsa om vilka kostnader som är aktuella om en anställd blir sjuk.

Beräkna sjuklönen till den anställda

Sjuklön är 80 procent av lönen. Om din anställda blir sjuk ska du betala sjuklön de första 14 dagarna om du bedömer att hens sjukdom gör att hen inte kan arbeta. Från sjuklönen ska du göra ett karensavdrag. Avdraget ska vara 20 procent av den sjuklön som din anställda beräknas få under en genomsnittlig kalendervecka.

För att räkna ut den genomsnittliga veckoarbetstiden för en anställd som arbetar mycket varierat kan du utgå från tjänstgöringsgraden eller arbetsschemat. Om det saknas sådana uppgifter kan du utgå från hur den anställda arbetade tiden före sjuklöneperioden.

Du ska alltid göra ett helt karensavdrag, oavsett om din anställda har rätt till hel eller partiell sjuklön. Om ett helt karensavdrag inte kan göras från ersättningen för den första sjuklönedagen ska avdrag fortsätta göras till dess att ett helt avdrag har gjorts. Avdraget kan dock aldrig bli större än den sjuklön som skulle betalas ut för sjuklöneperioden.

Tänk på att den närmare beräkningen av sjuklönen och karensavdraget får bestämmas genom kollektivavtal. Efter dag 14 kan den anställda ansöka om sjukpenning från Försäkringskassan.

Ersättning till arbetsgivare vid höga sjuklönekostnader

För alla arbetsgivare i Sverige finns ett skydd mot höga sjuklönekostnader. Skyddet innebär att du som arbetsgivare kan få ersättning för årliga sjuklönekostnader som överstiger en viss nivå.

Syftet med ersättningen är att arbetsgivare ska våga anställa. Det gäller särskilt små eller nyetablerade arbetsgivare där sjukfrånvaro kan bli en ekonomisk risk.

Ersättning för höga sjuklönekostnader hos Försäkringskassan

Företagshälsovård och sjukvård

Förebyggande hälsovård är skattefri

Företagshälsovården arbetar bland annat med läkarundersökningar, ergonomi, arbetsanpassning och rehabiliteringsutredningar. Förmån av rehabilitering eller förebyggande behandling är skattefri.

Om företagshälsovård hos Sveriges företagshälsor

Sjukvård för dina anställda – en skattepliktig förmån

Om du bekostar sjukvård för dina anställda är det en förmån du ska betala skatt på. Det gäller både offentligt finansierad och privat hälso- och sjukvård, men det finns vissa undantag.

Exempel på skattepliktig sjukvård

 • vanliga läkarundersökningar
 • allmänna hälsoundersökningar
 • tandvård
 • provtagningar
 • röntgen
 • operationer 

Undantag från skattepliktig sjukvård

 • vård utomlands vid insjuknande i samband med tjänstgöring utomlands
 • läkemedel vid vård utomlands vid insjuknande i samband med tjänstgöring utomlands
 • företagshälsovård, förebyggande behandling eller rehabilitering
 • vaccinationer som beror på tjänsten
 • tandbehandling för vissa yrkesgrupper, som bedömts som nödvändig med hänsyn till tjänstens krav

Mer om hälso- och sjukvård hos Skatteverket

Bidrag till arbetshjälpmedel och anpassning

För att en anställd ska kunna fortsätta arbeta eller återgå i arbete efter en längre tids sjukdom kan det behövas arbetshjälpmedel eller anpassning av arbetsplatsen.

Bidrag till arbetshjälpmedel hos Försäkringskassan

Bidrag för förebyggande insatser

Arbetsgivare kan få bidrag från Försäkringskassan för inköp av utredande insatser för att förebygga sjukfall och underlätta för anställda att komma tillbaka i arbete efter en sjukskrivning. Bidraget går direkt till dig som är arbetsgivare och täcker halva kostnaden för de insatser som genomförs, men max 10 000 kronor per insats.

Läs och ansök om arbetsplatsinriktat rehabiliteringsstöd hos Försäkringskassan