Gå till huvudinnehåll

Ta fram medarbetarprofil

Du vill hitta medarbetare som passar in, bidrar, trivs och vill vara kvar hos er. Med en medarbetarprofil som grund för rekrytering har ni förutsättningar för en lyckad matchning. Den ger en tydlig bild av vilka viktiga delar som behöver stämma överens.

Om ni har en företagspresentation är det bra att ha den som underlag då ni skapar Medarbetarprofilen så ni säkrar att de matchar.

Gör en företagspresentation här 

Mall för att skapa medarbetarprofil

Värderingar

Gör tydligt vilka grundläggande värderingar som behöver stämma överens mellan företaget, teamet och en ny medarbetare för en lyckad matchning. När medarbetaren och företaget är överens om vad som är viktigt kommer medarbetaren naturligt att vara dedikerad till företaget och anstränga sig för att uppnå de gemensamma målen.

Personliga egenskaper

Sätt fingret på vad som gör att ni i teamet fungerar bra ihop. Det är en fördel och styrka att ha en mix av personligheter som kompletterar varandra på arbetsplatsen, men kanske finns det vissa personliga egenskaper som behöver finnas för att ni och en ny medarbetare ska trivas ihop och samarbeta bra.

Inställning

Öka chansen att hitta medarbetare som trivs och vill stanna på företaget genom att stämma av ambitionsnivån och inställningen till jobbet för att se om den matchar med hur ni önskar att medarbetare ser på sin roll och sin och företagets utveckling. Räcker det att gå dit för lönen, eller behöver ni en delaktig spelare

Erfarenhet

Bestäm vilken erfarenhet som krävs för att kunna fungera och vara effektiv hos er? Allmän arbetslivserfarenhet, branscherfarenhet, erfarenhet av en viss maskin, teknik, arbetssätt eller ett moment. Hur lång erfarenhet behövs? Behövs erfarenhet från en viss nivå, ansvar, ledning eller annat?

Utbildning

Specificera om det finns en grundläggande utbildningsnivå som krävs för att kunna arbeta hos er? Vilka specialistutbildningar som krävs för era olika roller och om det kanske kan finnas alternativ som fungerar?

Om du anställer en person med en utländsk utbildning och har svårt att förstå vad den motsvarar i svenska betyg kan du få hjälp Universitets- och högskolerådet (UHR).

Bedömning av utländska betyg hos UHR

Validering

Specificera vilka specialistkompetenser som är kritiska för er produktion? Ska denna kompetens vara validerad? Validering gör att ni kan känna er trygga i att medarbetaren verkligen besitter den eftersökta kompetensen. Den ger också ditt företag en betydelsefull kvalitetsstämpel då det tydligt visar dina medarbetares kunskap och färdigheter ställt mot krav som hela branschen är överens om.

Svensk industrivalidering är ett nationellt system för validering inom industrin.

Mer om validering hos Svensk industrivalidering

Bredda perspektivet

Vad saknar ni idag? Vilken spetskompetens skulle lyfta er ytterligare? Vilken personlighetstyp skulle utmana er att ta nya vägar? Vilken grupp som inte finns representerad på företaget idag skulle ge nya nyttiga kunskaper och insikter (äldre/yngre, kvinnor/män, andra kulturer och så vidare.) Bredare perspektiv ger fler möjligheter att hitta nya medarbetare!