Gå till huvudinnehåll

Annons, intervju och välja rätt person

Du har mycket att vinna på att använda en tydlig process när du ska rekrytera. Du slipper uppfinna hjulet varje gång och ger ett bättre intryck till de sökande. Att säkra en väl genomförd rekrytering genom att lägga egen tid eller anlita rekryteringshjälp är väl investerade pengar.

Det är viktigt att lägga ner både tid och energi när en ny medarbetare ska anställas. Den du anställer bör kunna utvecklas med arbetsuppgifterna och ta sig an nya.

Vem du anställer har även betydelse för företagets framtid och dess utveckling. Hur vill du att företaget och din personal ska utvecklas? Vill du bygga upp en grupp med trogna medarbetare som känner sig delaktiga i företaget eller är behovet av arbetskraft mer kortvarigt? Fundera också över vilken roll du själv vill ha i företaget och vilka uppgifter du vill att en anställd ska ägna sig åt.

När du väl har bestämt dig för att anställa en person börjar du med att göra en tydlig kravprofil. Med stöd av er medarbetarprofil beskriver du befattningen och vad den innebär. Vad som krävs av till exempel utbildning och erfarenhet, men även vad ni kan erbjuda de som söker i lön och andra anställningsvillkor. Beskrivningen ger dig en bättre uppfattning om vem du letar och blir ett verktyg i processen.

Ta fram en medarbetarprofil

Öka chansen att hitta attraktiv arbetskraft med lockande jobbannonser. Genom att tidigt fånga kärnan i det som gör er arbetsplats härlig väcker du kandidaternas nyfikenhet och lockar dem att läsa vidare. I bästa fall övertygar du till och med talanger som inte ens letar nytt jobb att ansöka.

Ladda ner exempel på annonsmall (pdf)

Arbetsförmedlingen erbjuder tjänster som hjälper dig i din rekrytering. Du kan bland annat lägga upp en annons i Platsbanken och Rekryteringsguiden hjälper dig att välja rätt rekryteringssätt beroende på hur tillgången ser ut på arbetsmarknaden.

Lägg upp en annons i Platsbanken hos Arbetsförmedlingen
Till Rekryteringsguiden hos Arbetsförmedlingens

Anställningsintervju

Bilda dig en uppfattning om den sökande och hens kompetens under anställningsintervjun. Utgå från kravprofilen och använd en mall för att ge alla sökande samma frågor.

Tips för en bra intervju

 • Skriv ner en frågelista. Det underlättar när du ska jämföra svaren mellan de sökande.
 • Gör en punktlista i förväg över vad som krävs för att klara arbetet.
 • Läs igenom den sökandes meritförteckning en extra gång precis före intervjun.
 • Intervjun ska vara en dialog, inte ett förhör.
 • Ställ öppna frågor som inte kan besvaras med ett ja eller nej. Ställ följdfrågor.
 • Anteckna under intervjun så att du kommer ihåg vad den sökande svarar.

Ladda ner exempel på mall för anställningsintervju (pdf)

Du kan underlätta arbetet med att hitta rätt sökande genom tester. Tänk på att ett test måste vara utformat så att det mäter sådant som är relevant för arbetsuppgifterna för att ge rätt stöd.

Stiftelsen för tillämpad psykologi (STP) arbetar med att kvalitetssäkra tester och certifierar också användare av tester.

Om att kvalitetssäkra tester och certifiering hos STP

Be de sökande om minst två referenser, kanske en tidigare chef eller kollega, som du kan kontakta och fråga om sådant du känner dig osäker på eller vill få bekräftat. Var uppmärksam både på den information du får och den du inte får. Exempelvis områden som de undviker att prata om.

Du har rätt att begära utdrag ur belastningsregistret från de sökande om den aktuella rollen kräver detta. Du kan, för roller som kräver särskilt god hälsa, även använda dig av hälsokontroller i din rekryteringsprocess.

Din frihet att anställa vem du vill begränsas av diskrimineringslagen.

Diskriminering vid rekrytering

 • Du är skyldig att informera de med tidsbegränsad anställning om lediga tillsvidareanställningar och andra anställningar som inleds med provanställning. Informationen kan lämnas muntligt. Föräldralediga har rätt till personlig information.
 • Den som har haft en tidsbegränsad anställning hos dig i sammanlagt mer än tolv månader (sex månader vid säsongsarbete) under de senaste tre åren (två åren vid säsongsarbete) har företrädesrätt till ny anställning.
 • Den som har haft en särskild visstidsanställning (SÄVA) i sammanlagt mer än nio månader under de senaste tre åren har företrädesrätt till ny särskild visstidsanställning.

 • Tidsbegränsade anställningar omvandlas (s.k. konvertering) till tillsvidareanställning under vissa förutsättningar

 • Deltidsanställda som vill arbeta mer tid eller heltid har företrädesrätt till utökad sysselsättningsgrad om företaget har behov av mer arbetskraft.