Gå till huvudinnehåll

Hitta nya utvecklingsvägar för dina anställda

Det kan vara svårt att avsätta tid för utveckling och lärande. Att hitta enkla vägar till naturligt lärande i vardagen är en guldgruva för utveckling då det kan vara svårt att prioritera större utbildningsinsatser mitt i rullande produktion.

För mer omfattande utbildning är validering av kompetens och kontinuerliga medarbetarsamtal dina bästa verktyg. De hjälper dig att tydligt se specifika behov och ger dig möjlighet att satsa på rätt utbildning för rätt medarbetare.

Mentor/Lärare

Låt de mer erfarna lära de nya för att sprida smarta lösningar och effektiva rutiner. Det kan handla om såväl “ny på jobbet” som “ny inom ett område” eller “ny på en maskin”. Det spar tid att lära under pågående produktion, stärker den som utbildar och kan ofta leda till naturliga förbättringar i rutiner och processer genom frågor och nyfikenhet från personen som kommer in med nya ögon.

Testa nya arbetssätt

Våga testa nya arbetssätt. Involvera dina medarbetare, fånga upp kreativa förslag och fördela ansvar för att experimentera med lösningar och arbetssätt där det är möjligt. Sätt rutiner för att följa upp och utvärdera vad som fungerar bra respektive mindre bra. Sprid kunskapen och fortsätt med det som fungerar.

Feedback

Hjälp dig själv och andra att utvecklas genom att ge och be om feedback på saker du gör, eller håller på att lära dig. Genom att vara modig nog att lyssna på konstruktiv återkoppling får du nya infallsvinklar, råd och möjlighet till förbättring och utveckling. Var noga med att alltid ge feedback på agerande och beteende - inte på personen.

Inspiration

Få till er nya intryck, trender och nyttig information genom att läsa artiklar eller böcker, besöka chattforum, föreläsningar eller events om intressanta ämne. Involvera dina medarbetare genom att ta gemensamt ansvar för dessa olika informationskanaler och för att sprida det ni alla kan ha nytta av genom att berätta på möten, skicka ut info och så vidare.

Bjud in ”experter”

Lär er av hur andra gjort, uppdatera er kring viktig information eller lyssna på senaste trenderna i branschen genom att bjuda in personer till företaget. Passa på då ni ändå har bokade veckomöten eller dylikt för att på ett lätt sätt få ny kunskap och information.

Validering

Med validering synliggör du aktuell kompetens och kan bättre ta tillvara på och utveckla den genom träffsäker kompetensutveckling. Baskonceptet för validering ger dig klara besked kring vilken lägsta kompetensnivå som krävs för att kunna arbeta inom industriell produktion. Utifrån denna grund kan du utveckla dina medarbetare på ett kvalitetssäkert, avgränsat och väsentligt sätt.

Läs mer om validering på Svensk industrivaliderings webbplats

Uppföljning

Säkra att ni får önskad effekt av utvecklingsinsatser genom uppföljning, gärna vid flera tillfällen. Se om det gav den kompetenshöjning ni önskade och om lärdomarna används i vardagen och sprids bland kollegorna. För en objektiv bild, låt gärna även närmaste chef utvärdera effekten.

Mall för uppföljning av utvecklingsinsats (pdf)