Gå till huvudinnehåll

Arbetsintegrerade sociala företag

Människor är samhällets viktigaste resurs. För att ta vara på allas möjligheter behövs ibland ett extra stöd för att hitta rätt på arbetsmarknaden. Det erbjuder de arbetsintegrerande sociala företagen, ASF.

Vad är arbetsintegrerande sociala företag?

Arbetsintegrerande sociala företag, ASF, driver näringsverksamhet, det vill säga producerar och säljer varor eller tjänster. Det kan vara allt från hotell eller fastighetsservice till odling eller konst. Men till skillnad från andra företag har de som övergripande ändamål att genom arbete och delaktighet integrera människor i samhälle och arbetsliv; människor som av olika skäl har svårt att få eller behålla ett arbete. Ett ASF har alltså alltid minst två affärsidéer, eller verksamheter.

Ett arbetsintegrerande socialt företag ska:

  • Ha som syfte att integrera människor i arbetsmarknad och samhälle.
  • Sälja varor och tjänster till kunder. Det kan handla om arbetsintegrerande tjänster, caféverksamhet, odling, syarbete, biltvätt, hotellverksamhet, kontorstjänster eller andra verksamheter som de anställda har kunskap om.
  • Vara organisatoriskt fristående, det vill säga drivas i form av ett eget företag. Aldrig ägas av exempelvis en kommun.
  • Skapa delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller liknande.
  • I huvudsak återinvestera sina vinster i den egna eller liknade verksamhet.
  • Företagen har alltid medarbetarnas behov av arbete och delaktighet i centrum och huvudsyftet är att integrera människor på arbetsmarknaden och i samhället.  

Driva ett ASF

Det finns inte något särskilt regelverk eller någon särskild företagsform för arbetsintegrerande sociala företag. Eftersom det är viktigt att så många medarbetare som möjligt är delaktiga och har ansvar för företagets utveckling drivs de ofta som kooperativ. De flesta är organiserade i företagsformen ekonomisk förening, men de drivs även till exempel som ideell förening eller som aktiebolag med begränsad vinstutdelning. 

När företagen har dubbla affärsidéer behövs ett gott samarbete med många parter, offentlig sektor för arbetsintegrerande tjänster, näringsliv, företag och privatpersoner för den andra affärsidén som företaget driver. Det behövs därför olika kompetenser inom företaget för att ha koll på många regelverk och alla kontakter som företaget behöver förhålla sig till. 

De arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisation skapar kontakter mellan ASF, genomför projekt och utbildningar och jobbar för att påverka förutsättningarna att driva ASF. 

De arbetsintegrerande sociala företagens intresseorganisation