Gå till huvudinnehåll

Starta ett socialt företag

Starta ett socialt företag

Är du intresserad av att göra affärer med sociala företag eller vill du starta ett? Här berättar vi mer om hur du kan göra skillnad. Sociala företag och samhällsentreprenörer behövs för att hitta lösningar på samhällsutmaningar som integration, jämställdhet, hälsa, utbildning, klimat, och arbetslöshet.

Vad är ett socialt företag?

Ett socialt företag kännetecknas av att:

  • affären är ett medel för att skapa samhällsnytta
  • de mäter sina resultat i samhällsnyttiga mål
  • det mesta av överskottet går tillbaka till verksamheten.

Hur kan man mäta samhällsnyttan?

Ett socialt företags drivkraft är att lösa samhällsutmaningar, men hur kan du mäta den samhällsnytta som ditt företag gör? Investerare och offentliga aktörer som vill göra affärer med ditt företag vill kunna se vilka resultat du uppnår. Därför är det viktigt att du har metoder för att mäta era resultat, både de ekonomiska och de sociala, samt att du kan kommunicera och visa upp vilken nytta företaget gör.

Vill du starta ett socialt företag?

Allt fler föreningar utvecklar en mer företagsinriktad del som komplement till det ideella arbetet. Om du arbetar i en ideell förening och vill starta ett socialt företag behöver ni i föreningen fundera över hur ni ska organisera företagandet så att det blir en tydlig och avgränsad del mot det ideella arbetet. Det kan göras på olika sätt. Du kan till exempel ta kontakt med Coompanion för att få hjälp med att komma fram till bästa lösningen för er.

Är du en samhällsentreprenör?

Många entreprenörer idag vill driva företag med ett samhällsengagemang som drivkraft. Vill du starta ett socialt företag själv behöver du tänka igenom din affärsidé noga, fundera på vilken nytta för samhället den ska göra och vem som kan tänka sig att betala för det. Vem är kunden?

Du kan starta i den företagsform som passar dig bäst men vara tydlig i bolagsordning/stadgar med syftet med verksamheten och hur överskottet ska hanteras.

Välj företagsform

Skapa arbetstillfällen genom socialt företagande

Möter du människor som har svårt att få arbete eller har du själv varit arbetslös länge kan du starta ett ASF, Arbetsintegrerande socialt företag. Det har som mål att skapa arbete och vägar till arbetsmarknaden för grupper som har det särskilt svårt på arbetsmarknaden.

Arbetsintegrerande socialt företag