Gå till huvudinnehåll

Gröna välfärdstjänster

Om du har en gård på landsbygden kan du driva företag som erbjuder gröna välfärdstjänster. Då ger du människor med behov av särskilt stöd en meningsfull sysselsättning.

Grön omsorg och grön rehabilitering ryms i begreppet gröna välfärdstjänster. Det innebär att i lantlig miljö erbjuda människor med behov av särskilt stöd en meningsfull sysselsättning, personlig utveckling och ökad delaktighet i samhället.
Då menas i första hand de människor som på olika sätt berörs av socialtjänstlagen. Ett annat område som ökar är arbetslivsinriktad rehabilitering.

Det är vanligtvis kommuner, landsting, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Kriminalvården som köper tjänsterna, men också privata vårdbolag.

Hur lyckas du med gröna välfärdstjänster?

Det finns lika många sätt att bedriva omsorgsverksamhet som det finns gårdar. Varje gård är unik med sin gårdsmiljö, produktion, djur, aktiviteter, ambition och drivkraft hos landsbygdsföretagaren. En del tar emot fysiskt eller psykiskt funktionsnedsatta där vistelsen i sig, atmosfären och omgivningen gör dem gott. På andra gårdar utför omsorgstagarna enklare arbeten utan krav på arbetstempo eller kvalitet.

Den som vill driva gröna välfärdstjänster har oftast ett djupt engagemang för andra människor och vill göra en skillnad i deras vardag. Att dela med sig av gårdens möjligheter och sina egna kunskaper kan kännas både glädjande och utvecklande. Ytterligare ett motiv är att gården kan få en skälig inkomst. För att undersöka om gröna välfärdstjänster är något för dig och din gård kan det vara bra att besöka omsorgsverksamheter som redan är igång eller anlita en rådgivare.

Få hjälp med finansiering

Ett mål inom landsbygdsprogrammet som Jordbruksverket driver är att öka antalet företag som erbjuder tjänster eller produkter på landsbygden. Det finns därför möjlighet för dig som vill starta ett företag på landsbygden att söka företagsstöd eller projektstöd.

Information om företagande inom gröna välfärdstjänster hos Jordbruksverket