Gå till huvudinnehåll

Göra affärer med offentlig verksamhet

När en myndighet eller en annan offentlig aktör ska köpa en vara eller en tjänst sker normalt en offentlig upphandling. Staten, regionerna och kommunerna köper allt ifrån sjukvård, kontorsmaterial, omsorg och konsulttjänster till idrottsarenor.

De offentliga upphandlingarna i Sverige omfattar 800 miljarder kronor varje år. Att samverka och göra affärer med offentlig sektor kan innebära stora möjligheter för dig som är företagare.

Offentliga inköp skiljer sig något från privata eftersom det finns regelverk som styr hur inköp får genomföras i offentlig sektor. Till exempel finns lagen om offentlig upphandling (LOU) och lagen om valfrihetssystem (LOV). Regelverken om upphandling följer till stora delar av EU-direktiv och ser ungefär likadana ut inom hela EU. Valfrihetssystem är en nationell reglering som innebär att samtliga aktörer som uppfyller vissa villkor har rätt att utföra en bestämd uppgift, och att enskilda ges möjlighet att välja bland de aktörer som ingår i valfrihetssystemet. 

Är du intresserad av att göra affärer med offentlig sektor?

På Upphandlingsmyndighetens webbplats får du vägledning genom hela upphandlingsprocessen – från planering till avslutad leverans och uppföljning.

Göra affärer med offentlig sektor - stöd hos Upphandlingsmyndigheten

Här hittar du upphandlingarna

Första steget mot att göra affärer med offentlig sektor är att hitta affärerna, det vill säga upphandlingarna. Huvudregeln är att upphandlingar ska annonseras, eftersom det skapar förutsättningar för effektiv konkurrens. 

Merparten av alla upphandlingar i Sverige ska annonseras i en annonsdatabas som är registrerade hos Konkurrensverket. Upphandlingar till högre värden ska även annonseras i EU:s gemensamma annonsdatabas Tenders Electronic Daily (TED). 

Konkurrensverkets annonsdatabasregister

TED:s webbplats 

I tjänsten Hitta LOV-uppdrag annonseras uppdrag för tjänster inom lagen om valfrihetssystem (LOV).  

Hitta LOV-uppdrag – tjänst hos Upphandlingsmyndigheten   

Du kan även gå till de upphandlande organisationernas webbplatser. Där läggs normalt information om aktuella upphandlingar ut. Om det saknas information kan du alltid kontakta den upphandlingsansvariga i organisationen. 

Hitta affären i offentlig sektor - stöd hos Upphandlingsmyndigheten

Har du frågor om offentlig upphandling?

Ställ frågor till Upphandlingsmyndighetens frågeservice via myndighetens frågeportal, chatt eller genom att ringa till dem. I frågeportalen kan du även söka på svar på frågor som redan ställts.  

Upphandlingsmyndighetens frågeservice

Samarbete vid upphandling

Ibland kan det vara okej för företag att samarbeta i en offentlig upphandling. En generell utgångspunkt är att du inte får samarbeta med ett annat företag om du har resurser att utföra projektet på egen hand. Då är ni konkurrenter. Om du däremot inte kan delta själv, till exempel om ditt företag inte producerar en produkt eller hanterar en tjänst som krävs i upphandlingen, så kan det vara tillåtet att samarbeta med ett annat företag som tillhandahåller den produkten eller tjänsten.

Konkurrensverket har en vägledning där du kan testa om ett samarbete är tillåtet eller inte

Konkurrens- och upphandlingsproblem

Konkurrensverket har uppdraget att bedriva tillsyn över upphandlingslagstiftningen. De tar gärna emot tips från företag om överträdelser av upphandlings- eller konkurrensreglerna. 

På Konkurrensverkets webbplats kan du även hitta domstolsavgöranden, information om upphandlingsskadeavgift och otillåten direktupphandling. 

Om tillsynsarbetet hos Konkurrensverket

Upphandlingsskadeavgift – information hos Konkurrensverket 

Otillåten direktupphandling – information hos Konkurrensverket

Databas med domstolsavgöranden hos Konkurrensverket

Mer om offentlig upphandling

Vad skiljer offentlig upphandling från inköp i privat sektor? Vilka lagar styr offentlig upphandling?

Information hos Konkurrensverket

Förbättrad dialog mellan upphandlade organisationer och leverantörer

Tidig dialog innebär att en organisation som ska göra en offentlig upphandling har möjlighet att träffa potentiella leverantörer, branschorganisationer, experter och andra aktörer innan kraven utformas i den kommande upphandlingen. Syftet med dialogen är att få kunskap om de lösningar marknaden kan erbjuda eller kanske utveckla utifrån det specifika behovet i upphandlingen.

Om Tidig dialog hos Upphandlingsmyndigheten