Gå till huvudinnehåll

Lagar inom konsumenträtt

Om du har tänkt sälja varor eller tjänster till konsumenter finns det vissa lagar du måste ha koll på. Olika lagar gäller beroende på om det är en tjänst eller en vara och om den säljs fysiskt eller på distans.

När du säljer varor och tjänster till konsumenter omfattas du av reglerna i konsumentköplagen och konsumenttjänstlagen. Lagarna är tvingande till konsumentens, privatpersonens, förmån. Det innebär att du inte får ge konsumenten sämre villkor än de som står i lagen.

Konsumentköplagen

Konsumentköplagen (SFS 1990:932) gäller vid försäljning av varor och digitalt innehåll. Lagen gäller alla varor, även begagnade varor och varor som säljs till sänkt pris. Lagen gäller även vid byte av varor och vid beställning av en vara som ska tillverkas.

Konsumenttjänstlagen

Konsumenttjänstlagen (SFS 1985:716) gäller när du som företag utför tjänster åt en konsument. Lagen gäller vid arbete på lösa saker som till exempel bilar, kläder och mobiltelefoner. Den gäller också vid arbete på fast egendom, på byggnader eller andra anläggningar på mark eller i vatten samt för förvaring av lösa saker. Det kan till exempel röra sig om husrenovering, målningsarbeten eller bygge av en brygga.

Det finns vissa tjänster som inte omfattas av lagen, bland annat behandling av personer eller djur, tillverkning av saker eller transportuppdrag.

Avtalsvillkorslagen

I avtalsvillkorslagen (SFS 1994:1512) finns det regler för vad som gäller när du som företag skriver avtal med konsumenter. Lagen gäller alla avtalsvillkor som företag använder när de erbjuder varor och tjänster till konsumenter.

Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler

Ska du sälja varor eller tjänster till konsumenter på distans måste du följa lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59), DAL. Det innebär bland annat att köparen har en ångerrätt på 14 dagar från det att köparen tagit emot produkten. Det finns situationer där köparen har längre ångerrätt men också situationer som inte omfattas av ångerrätten.

E-handelslagen

E-handelslagen (SFS 2002:562) ställer ett antal krav på att du som säljare ska lämna viss information till dina köpare:

Säljarens namn, adress, e-postadress och organisationsnummer ska finnas i e-butiken.
Pris på varor och tjänster ska anges klart och tydligt. Om skatter och fraktkostnader tillkommer ska det anges särskilt.