Gå till huvudinnehåll

Behöver du tillstånd?

Behöver du tillstånd?

Det är viktigt att du tar reda på om din verksamhet kräver tillstånd, registrering eller någon form av anmälan till myndigheter, kommun eller andra organisationer.

Det finns ofta särskilda krav på verksamheten ett företag ska utföra. Det kan också ställas krav på dig som ska driva verksamheten eller på lokalen som du ska använda. För att få starta och driva din verksamhet kan du behöva söka tillstånd eller göra en anmälan. Ibland måste du få ett godkännande och ibland räcker det med att du lämnar in uppgifter. Lagar och förordningar bestämmer vad som krävs.

Hitta rätt tillstånd

I tjänsten Hitta tillstånd kan du se vilka tillstånd och krav som kan behövas för din verksamhet. Tänk på att det kan finnas tillstånd du behöver och uppgiftskrav du är skyldig att uppfylla som inte finns med i listan. Om du har företag i ett annat EU/EES-land och vill etablera dig eller bedriva tillfällig verksamhet i Sverige så behöver du samma tillstånd, om inget annat anges. Det gäller även anmälningar och registreringar.

För att få arbeta i reglerade yrken, till exempel sjuksköterska, krävs någon form av legitimation eller behörighet. I tjänsten finns information om vad som gäller för ditt yrke i Sverige.

Hitta tillstånd

Vem utfärdar tillstånd?

Myndigheter som utfärdar tillstånd kan vara lokala, regionala eller rikstäckande. Exempel på lokala och regionala myndigheter är kommuner och länsstyrelser. Exempel på rikstäckande myndigheter är Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten. Den myndighet som utfärdar tillstånd är också oftast den som utövar tillsyn när din verksamhet kommit igång.

Tidpunkten för när du ska kontakta myndigheten, handläggningstid och eventuella avgifter varierar. Ofta finns särskilda e-tjänster eller blanketter för att lämna de uppgifter som behövs.

Om du inte är nöjd med myndighetens beslut om din tillståndsansökan kan du begära omprövning eller överklaga beslutet.

Om du fått avslag på ansökan

Kontaktpunkt för tjänsteföretag

Reglerade yrken