Gå till huvudinnehåll

Naturturismföretag

Här har vi samlat exempel på information som kan vara till nytta för dig som driver företag som erbjuder aktiviteter och andra turismtjänster med naturupplevelsen i centrum.

Annans mark

Vill du driva verksamhet på mark som någon annan äger? ”Turism på annans mark” är en publikation som beskriver hur samverkan kan ske mellan markägare och naturturistföretagare utan egen mark. Den har tagits fram av Lantbrukarnas Riksförbund, Naturturismföretagen, Visit Dalarna och Sveriges Jordägareförbund och innehåller även exempel på avtal.

Ladda ner publikationen "Turism på annans mark" på Naturturismföretagens webbplats

Aktiviteter i naturen

Om ditt företag vill genomföra aktiviteter i naturen måste du som arrangör känna till vilka regler som gäller och vilka skyldigheter och vilket ansvar du och företaget har. Naturvårdsverket har tagit fram råd och stöd kring arrangemang i naturen. I skyddade områden kan det finnas särskilda krav. Hos din länsstyrelse och Naturvårdsverket hittar du mer information för dig som arrangör.

Organiserat friluftsliv på Naturvårdsverkets webbplats

Arrangemang i naturen - stöd och information

Informera om allemansrätten på Naturvårdsverkets webbplats

Skyddad natur på Naturvårdsverket webbplats

Gå vidare till din länsstyrelse

Några exempel på publikationer, vägledningar och verktyg från Naturvårdsverket

Utomhusmatlagning

Kommer du att ha utomhusmatlagning i verksamheten? Det finns branschriktlinjer för utomhusmatlagning. Branschriktlinjer är branschens förslag till hur företag kan utforma verksamheten för att uppfylla livsmedelslagstiftningens krav.

Läs om branschriktlinjer och ladda ner branschriktlinjer för utomhusmatlagning på Livsmedelsverkets webbplats

Säkerhet för tjänsteföretag

Utsätts konsumenterna som deltar i din verksamhet för risker? Som tjänsteleverantör har du huvudansvaret för att tjänsten är säker och behöver därför leva upp till produktsäkerhetslagen.

Säkerhet för tjänsteföretag

Hållbart företagande

Vill du arbeta mer med hållbarhet i ditt företag? Då finns det information, guider och verktyg som kan underlätta för dig. Det finns även en hållbarhetsmärkning för naturbaserade upplevelser, Nature´s Best Sweden, samt andra certifieringar och märkningar kopplade till hållbarhet inom besöksnäringen.

Nature´s Best Sweden på Naturturismföretagens webbplats

Hållbart företagande i besöksnäringen

Certifieringar och märkningar inom besöksnäringen

Mer information och kunskap