Gå till huvudinnehåll

Paketresor och resegaranti för reseaktörer

Som reseaktör har du skyldighet att anmäla din verksamhet till Kammarkollegiet och ordna med resegaranti. Du omfattas också av paketreselagen.

Paketresor 

Paketreselagen ställer krav på dig som säljer eller erbjuder paketresor eller så kallade sammanlänkade researrangemang. Det handlar till exempel om vilken information du måste ge din kund innan bokningen och vilka skyldigheter du har om du måste ställa in delar av resan. 

Hos Konsumentverket hittar du mer information och standardformulär du kan använda för att informera dina kunder.  

Paketreselagen och formulär på Konsumentverkets webbplats 
Paketreselag (2018:1217) 

Resegaranti 

Resegaranti innebär att du som reseaktör avsätter pengar som garanti för att resenärerna ska kunna få ersättning om någon del av deras paketresa eller sammanlänkade researrangemang inte kan fullgöras på grund av att du som researrangör blir insolvent. 

Resegarantin ska täcka alla förskott som resenärerna har betalat, till exempel anmälningsavgifter och slutbetalningar. Den ska också täcka andra tjänster som ingår i avtalet med resenären och i vissa fall även kostnader för hemtransport. Syftet med resegarantin är att dina resenärer inte ska förlora några pengar om deras resa ställs in eller avbryts. 

Du som är reseaktör är skyldig att anmäla din verksamhet till Kammarkollegiet.  

Hos Kammarkollegiet hittar du mer information om resegarantilagen, anmälan och hur du ordnar resegaranti. 

Resegarantilagen, anmälan och hur du ordnar resegaranti på Kammarkollegiets webbplats 
Resegarantilag (2018:1218) 

Filmer om paketresor och resegaranti 

Visit Sweden har i samarbete med Tillväxtverket tagit fram tre filmade presentationer som handlar om paketreselagen och resegarantilagen: 

Paketreselagen, del 1

”Paketreselagen, del 1” handlar om vad paketreselagen innebär för arrangörer av paketresor, och tar bland annat upp hur paketresor definieras, vilka undantag som finns och vilka krav som ställs på dig. 

Se filmen ”Paketreselagen, del 1” på Visit Swedens webbplats 

Paketreselagen, del 2

”Paketreselagen, del 2” handlar om hur ändringar i paketreseavtalet kan göras, avbokning, reklamation vid fel i paketresan och arrangörens ansvar vid fel. 

Se filmen ”Paketreselagen, del 2” på Visit Swedens webbplats

Resegarantilagen

I ”Resegarantilagen” förklaras reglerna i lagen och hur den fungerar i praktiken.  

Se filmen ”Resegarantilagen” på Visit Swedens webbplats