Gå till huvudinnehåll

Mer information och stöd

Här hittar du kontaktuppgifter dit du kan vända dig om du har frågor om tjänstedirektivet eller kontaktpunkten.

Kommerskollegium

Vill du ha information om lagstiftningen om tjänster på den inre marknaden och hur olika bestämmelser ska tolkas och tillämpas kan du vända dig till Kommerskollegium.
Telefon: 08-690 48 80
E-post: serviceshelpdesk@kommerskollegium.se
Webbplats: www.kommerskollegium.se

Kommerskollegium (SOLVIT)

Du kan även vända dig till Kommerskollegium (SOLVIT) för att få hjälp med att lösa problem som uppstår i kontakter med ett annat EU-lands myndighet.
Telefon: 08-690 48 80
E-post: solvit@kommerskollegium.se
Webbplats: www.kommerskollegium.se

Konsumentverket/ECC Sverige

Även Konsumentverket/ECC Sverige kan ge mer information som rör lagstiftningen om tjänster på den inre marknaden.
Telefon: 054-194 150
E-post: ecc@konsumentverket.se
Webbplats: www.eccsverige.se

Tillväxtverket

Tillväxtverket besvarar frågor om den elektroniska kontaktpunkten/verksamt.se,
E-post: kontaktpunkten@tillvaxtverket.se

Tillväxtverkets föreskrifter om kontaktpunkten (TVFS 2019:2)