Gå till huvudinnehåll

För handläggare på behöriga myndigheter

Vanliga frågor från handläggare

Här svarar vi på några vanliga frågor som endast rör handläggare på behöriga myndigheter. Kommerskollegium har tagit fram vägledningar om anmälningsförfarandet och annat relevant som stöd för kommuner och myndigheter.

Tjänstedirektivet – så påverkas svenska kommuner och myndigheter