Gå till huvudinnehåll

Försäkringskostnader för arbetsgivare

Om du är bunden av kollektivavtal måste du teckna avtalsförsäkringar för dina anställda. För företag utan kollektivavtal är det frivilligt att teckna försäkringar. Det kan dock förekomma obligatoriska försäkringar inom vissa verksamheter, som exempelvis inom vissa delar av byggbranschen.

Alla som bor och förvärvsarbetar i Sverige omfattas av socialförsäkringssystemet. Det ger en grundtrygghet i form av exempelvis sjukpenning och pension. Genom arbetsgivaravgiften betalar du till det grundläggande försäkringsskyddet för dina anställda.

Utöver dessa allmänna förmåner är det brukligt att arbetsgivaren tecknar olika försäkringar för sina anställda. Är du ansluten till kollektivavtal måste du teckna de avtalsförsäkringar som ingår i kollektivavtalet.

Om du inte är bunden av kollektivavtal eller hängavtal har du ingen skyldighet att teckna avtalsförsäkringar, men du kan frivilligt teckna avtalsförsäkringar för dina anställda.

De flesta typer av försäkringskostnader är avdragsgilla i verksamheten.

Avtalsförsäkringar – arbetsgivarens ansvar

Om du är bunden av kollektivavtal måste du teckna avtalsförsäkringar för dina anställda. Försäkringarna har förhandlats fram centralt mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisationerna.

Det är du som arbetsgivare som ska göra en försäkringsanmälan till de försäkringsbolag som administrerar avtalsförsäkringarna. Olika avtalsförsäkringar gäller för arbetare respektive tjänstemän.

Avtalsförsäkringar för arbetare

För arbetare ska företaget ha försäkringsavtal med Fora, då ingår följande försäkringar:

 • avtalspension SAF-LO
 • avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)
 • trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
 • tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
 • omställningsförsäkring (AGB och omställningsförsäkring).

Läs och teckna avtal hos Fora

Avtalsförsäkringar för tjänstemän

När det gäller tjänstemän måste du ta kontakt med flera olika försäkringsadministratörer för att kunna teckna alla avtalade försäkringar. Tjänstemän som omfattas av kollektiv- eller hängavtal har normalt följande försäkringar:

 • Industrins och handelns tilläggspension (ITP-planen), tecknas via Collectum.
  Gå till Collectum
 • Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA), tecknas hos Fora.
  Gå till Fora
 • Omställningsavtal (AGE och omställningsstöd), tecknas hos Fora.
 • Tjänstegrupplivförsäkring (TGL), tecknas genom Collectum när det gäller försäkring hos Alecta. Du kan även teckna TGL-försäkringen hos Folksam, Länsförsäkringar Liv, SEB Trygg Liv, Skandia, Bliwa och If.

Gå till Folksam 
Gå till Länsförsäkringar Liv 
Gå till SEB Trygg Liv 
Gå till Skandia 
Gå till Bliwa
Gå till If

Företag utan kollektivavtal

För företag utan kollektivavtal eller hängavtal är det frivilligt att teckna försäkringar. Det kan dock förekomma obligatoriska försäkringar inom vissa verksamheter, som exempelvis inom vissa delar av byggbranschen.

Olika avtalsförsäkringar gäller för arbetare respektive tjänstemän. Du kan teckna avtalsförsäkringar via Fora, men inte via Collectum.

Företag utan kollektivavtal kan inte teckna ITP-försäkringarna och omställningsavtalet.

För alla arbetsgivare i Sverige finns ett skydd mot höga sjuklönekostnader. Skyddet innebär att arbetsgivare kan få ersättning för årliga sjuklönekostnader som överstiger en viss nivå.

Om ersättning för årliga sjuklönekostnader hos Försäkringskassan