Gå till huvudinnehåll

Finansiera din start

Under den första tiden innan försäljningen har kommit igång behöver du ett startkapital till ditt företag.

Du som är arbetssökande och har goda förutsättningar att driva ett företag kan i vissa fall få bidrag via Arbetsförmedlingen när du startar ditt företag.

Din arbetsförmedlare bedömer först din affärsidé och vilka förutsättningar du har att driva ett företag, samt hur arbetsmarknaden och konkurrensen ser ut inom din bransch. Förutsättningen för att du ska få stödet är att din affärsidé är lönsam och kan försörja dig på lång sikt.

Starta eget, stöd till start av näringsverksamhet hos Arbetsförmedlingen

I första hand är det företagets ägare som ska bära den ekonomiska risken genom att satsa egna medel. Storleken på den egna insatsen är ofta helt avgörande.

Om du inte kan finansiera starten med egna pengar måste du vända dig till en finansiär. Formerna och villkoren för finansiering skiljer sig åt, men kan normalt delas in i

Banklån, riskkapital eller bidrag? Lyssna på en podcast om finansieringsformer.

Poddavsnittet Finansieringsformer hos Venture Cup (längd: 24:56 minuter.)

Det kan ta lite tid innan du får inkomster från företaget medan räkningarna fortsätter att komma som vanligt. Därför är det viktigt att du klarar av den första tiden med små eller inga inkomster. Det kan du göra genom att använda sparat kapital, skaffa ett extra jobb eller jobba kvar i din gamla anställning medan du startar ditt företag, kanske på deltid.

Försök skaffa dig en uppfattning om hur mycket pengar du behöver i startkapital till din företagsstart och dina löpande utgifter för att driva företaget under en sexmånadersperiod. Samtidigt måste du räkna på dina privata kostnader så att du har pengar kvar att leva på.


När du väljer en viss typ av finansiering för ditt företag, oavsett om det gäller intern eller extern finansiering, bör du fundera över olika alternativ och vilka konsekvenser det blir för ditt företag. Det finns mycket du kan göra på egen hand genom att vårda dina kunder och leverantörer, hålla kostnaderna nere och använda dina kontakter.

Väljer du att ta in externt kapital kan det innebära att ditt eget inflytande i företaget och dess verksamhet blir mindre. Alla lån ska betalas tillbaka. Att ställa säkerheter till långivaren innebär alltid att du tar en risk med företagets ekonomi eller med din egen privata ekonomi.

Underskatta inte heller den tid och kraft som det tar att skaffa externt kapital. Finansiärer ställer ofta mycket höga krav på din ansökan och rapporteringen av hur pengarna har använts.

Personer som satsar kapital i aktiebolag och ekonomiska föreningar har möjlighet att göra så kallat investeraravdrag med halva beloppet som satsas, dock högst med 650 000 kr.

Investeraravdrag på Skatteverkets webbplats