Gå till huvudinnehåll

Att söka riskkapital

Riskkapital är en insats som en finansiär gör i ditt företag för att i framtiden kunna få avkastning på insatsen. Du behöver vara väl förberedd och insatt när du ska söka riskkapital.

En fördel med riskkapital är att du får resurser för att kunna investera i ditt företag, vilket ger förutsättningar för en snabbare utveckling. Det ger även företaget en fördel eftersom det inte krävs några räntebetalningar på kapitalet. En riskkapitalist brukar också ha både kompetens och kontakter som hjälper till att utveckla företaget.

En nackdel med att ta in en extern investerare är att du får ett minskat inflytande i ditt företag. Riskkapitalisten ställer ofta krav på snabb tillväxt. Det krävs också en omfattande och regelbunden rapportering om hur verksamheten utvecklas.

När du ska presentera din idé vill investeraren alltid ha en genomtänkt affärsplan. Det ska tydligt framgå varför investeringen kommer att bli lönsam och företaget framgångsrikt. Du behöver även beskriva vilka personer som driver företaget och vad de kan tillföra affärsidén. Därefter ska det finnas information om produkten och vilken marknad företaget riktar sig till. Det ska även finnas en marknadsplan i affärsplanen. 

Riskkapitalisten förväntar sig väl underbyggda prognoser av intäkter och kostnader. För att motivera dina prognoser måste du ha en marknadsplan som visar hur marknaden ska bearbetas. Var därför så konkret och tydlig som möjligt i din affärsplan och i dina presentationer. Lova inte mer än vad du kan hålla.

Det är viktigt att visa att det finns kompetens och ett nätverk som ger de allra bästa förutsättningarna för att du ska lyckas med din affärsidé eller ditt projekt. Om det fattas kompetens är det nödvändigt att fundera på hur du ska få den, till exempel genom rekrytering, kompetensutveckling eller genom att hitta nya samarbetspartners. 

Du och investeraren måste komma överens om hur mycket pengar som behövs och när. Värdet på företaget och investerarens insats ska också värderas. Villkoren i själva samarbetet regleras genom ett aktieägaravtal. En viktig del i värderingen av ett bolag är vilka skulder och avtal som företaget har. En investerare gör alltid en genomgång av alla avtal som ingåtts i verksamheten innan en investering görs.

Det brukar ta mellan två och sex månader att få tillgång till pengarna beroende på storleken på investeringen och hur svårt det är att bedöma projektets potential.

Värderingen påverkas av hur mycket som redan har investerats i projektet i form av till exempel arbetstid och utgifter och vad företaget förväntas vara värt när investeraren planerar att sälja sin andel.

Ta råd från så många som möjligt som har kompetens om investeringsprocessen. Det kan vara till exempel revisorer, jurister och banker som kan bidra med att göra ditt prospekt så realistiskt som möjligt och även klargöra de olika förutsättningarna för en riskkapitalinvestering. Även offentliga organisationer som Almi och Innovationsbron kan vara bra att kontakta för mer hjälp. Om du har möjlighet att vara inkubatorföretag kommer detta vara till stor hjälp i processen att söka riskkapital och få kontakt med affärsänglar. 

Kontakta Almi Invest

Ett allmänt krav för företag som söker riskkapital är att företagsformen ska vara aktiebolag, men branschen kan variera.

Investerare undersöker i första hand om företaget har möjlighet att växa och bli lönsamt. Det är därför viktigt att du har gjort en marknadsundersökning och kan visa att det finns en efterfrågan på produkten.