Gå till huvudinnehåll

Att söka offentlig finansiering

De offentliga stöd som finns syftar till att stimulera marknaden där den inte fungerar på ett tillfredsställande sätt. Ibland kan enskilda företag söka bidrag, men oftast handlar det om näringsfrämjande insatser via projekt eller stöd till företag som samverkar.

Vad ska du tänka på när du söker offentligt stöd?

Du bör förbereda dig väl inför en ansökan om offentligt stöd. Oftast kan du inte få hela din investering finansierad av någon myndighet eller organisation. För vissa stöd krävs att du själv kan finansiera minst hälften eller mer av investeringen via din bank eller någon annan finansiär.

Du måste alltid redovisa en affärsplan för den som behandlar din ansökan om stöd. Affärsplanen är en viktig del i de förhandlingar du kommer att ha med finansiärer. En väl genomarbetad affärsplan som visar vad du ska göra, hur du ska göra det och hur resten av kapitalbehovet ska finansieras ökar dina chanser att hitta en finansiär.

Ta alltid kontakt med den myndighet eller organisation som beslutar om det aktuella stödet. De vet alltid exakt vad som gäller.

Varför finns det inte fler stöd och bidrag till företag?

De bidrag och lån som staten erbjuder har en marknadskompletterande roll och ska inte konkurrera med privata aktörer som erbjuder finansiering. Att söka finansiering på den privata marknaden kan därför vara både enklare och effektivare. De privata alternativen, som till exempel banker, riskkapitalbolag och kreditinstitut, är dessutom fler och äger mer kapital.

Vilka konsekvenser kan offentlig finansiering få för ditt företag?

Stöd som du får för att samverka i projekt med andra företag gör att du förbinder dig att delta i samarbetet. Du är skyldig att redovisa vad du har använt pengarna till. Du ska också kunna visa att målet med stödet eller lånet har uppfyllts. Den myndighet eller organisation som beviljar dig finansiering kan även ha synpunkter på ditt projekt och hur det genomförs.