Gå till huvudinnehåll

Finansiering via banklån

Det är inte alltid som dina egna medel räcker till. Då kan du behöva vända dig till en långivare, för många företagare är banklån den viktigaste formen av extern finansiering.

Risken i din affärsidé avgör till stor del hur mycket du kan låna och vilka krav som ställs på säkerhet för att lånet ska beviljas. Banklån är för många företag den viktigaste formen av extern finansiering.

Det kostar att låna pengar

Ett lån innebär att du ingår ett avtal med banken. Banken kräver amorteringar (återbetalning) på lån och andra krediter. Långivaren vill även ha betalt för att låna ut pengar. Du betalar därför löpande ränta och i många fall även en expeditionsavgift varje gång du betalar av på ditt lån. På kontokrediter tillkommer en avgift för att du får rätten att disponera upp till ett visst belopp.

Krav

När du ansöker om lån hos banken måste du kunna presentera företagets affärsplan och budget. Det krävs för att banken ska kunna bedöma vilken risk lånet innebär för banken.

Banken gör en helhetsbedömning

Det är viktigt att banken har förtroende för dig som kund, och bedömer att du har förmåga att betala tillbaka lånet. Din privatekonomi kan påverka dina chanser att få ett bra lån. Jobba även igenom din affärsplan så du har en bra grund att stå på när du ska presentera ditt företag.

Idag är det många banker som dessutom frågar om företagets hållbarhetsarbete. På så sätt kan de bedöma företagets möjlighet till tillväxt och hur väl företaget är medvetet om eventuella risker. En del banker erbjuder lägre ränta för hållbara investeringar.

Det här tittar banken på i din ansökan:

  • Dig som företagare - erfarenhet, privatekonomi, referenser och utbildning.
  • Din affärsplan - om den är realistisk och detaljerad.
  • Övriga ägare av företaget, om det finns fler än du.
  • Om det finns revisor eller ekonomihjälp.

För redan etablerade företag vill banken också se balansräkning, bokslut och kanske din deklaration.

Du måste lämna säkerhet

Banken behöver någon form av säkerhet för lånet. Det finns olika former av säkerheter, till exempel inteckning i fast egendom, som kan bestå av bostadsfastighet, affärs- eller industrifastighet eller mark. Det finns även olika former av borgen, där en borgensman förbinder sig att betala skulden i det fall att låntagaren inte kan betala. Borgensmannen kan även vara företagets ägare.

För mindre krediter och lån som kontokrediter och konsumtionslån behöver du inte alltid ställa säkerheter till banken. Banken bedömer däremot alltid återbetalningsförmågan hos låntagaren.

Vad innebär borgen?

Borgen innebär att borgensmannen träder i låntagarens ställe om inte låntagaren kan fullgöra sina skyldigheter. Tänk på att alla säkerheter som lämnas kan utnyttjas av långivaren om du inte kan betala tillbaka krediten! Det kan naturligtvis få stora konsekvenser för dig, din familj eller annan person som har gått i borgen för dig eller ditt företag.

Hur fungerar räntan på banklånet?

Räntan är kostnaden för lånet och betalas löpande under lånets löptid. Räntenivån beror på marknadsräntan, risken i företaget och vilken säkerhet som ställts. Räntan brukar vara förhandlingsbar och det går att välja mellan rörlig eller fast. Genom att välja fast ränta kan företaget skydda sig mot svängningar i marknadsräntan. En rörlig ränta följer nivån i marknadsräntan.

Utöver räntan (kostnaden för lånet) måste själva lånet betalas tillbaka. Återbetalningen av lånet sker normalt genom amorteringar, det vill säga att du betalar av på lånet i jämna delar under lånets löptid.

Olika banklån

Banklån kan finansiera företagets kapitalbehov vid långsiktiga investeringar men även hjälpa företaget på kort sikt med att förbättra sin likviditet.

Om du får avslag

Det finns ingen anledning att ge upp dina försök att få krediter om du skulle få avslag första gången. Ta alltid reda på anledningen till avslaget. Försök att utvärdera långivarens motivering. Finns det brister du kan åtgärda? Du kanske kan förbättra din affärsplan. Finns det någon möjlighet att lämna ytterligare säkerheter eller kan du minska lånebeloppet?

Du kan också vända dig till andra långivare. Det lönar sig att prata med flera banker eftersom olika banker gör olika bedömningar och erbjuder olika villkor.

Lån via Almi

Genom Almi kan du ansöka om lån, som tillsammans med egen finansiering eller banklån kan ge tillgång till mer kapital. Lån vänder sig till företag med upp till 250 anställda och det finns ingen övre gräns för lånebelopp. I många fall kan ett lån från Almi vara avgörande för att även banken ska ge ett lån.

Se mer om Almis finansieringsmöjligheter här

Grönt lån via Almi

Grönt lån från Almi ska möjliggöra grön omställning i små och medelstora företag. Lånet kan användas för gröna investeringar som bidrar till EU:s miljömål. Syftet med lånet är att stimulera gröna satsningar som är miljömässigt hållbara och som bidrar till ett eller flera av de sex målsättningarna i EU:s taxonomi.

Se mer om Almis Gröna lån här

Uppstartslån via Marginalen Bank och NyföretagarCentrum

Uppstartslånet via Marginalen Bank och NyföretagarCentrum är anpassat till nyföretagare med mindre kapitalbehov. Lånet är upp till 250 000 kronor med begränsad säkerhet och med en fast ränterabatt. För att kunna söka behöver du genomgå rådgivning hos NyföretagarCentrum. Den är kostnadsfri och rådgivare finns på 200 orter i Sverige. Lånen möjliggörs genom en garanti från Europeiska Investeringsfonden.

NyföretagarCentrums webbplats

Marginalen Banks webbplats

Sök information om bankkontor i Sverige

Bankplatser i Sverige är en informationstjänst där du kan söka uppgifter om bankkontor i Sverige.

Bankplatser i Sveriges webbplats