Gå till huvudinnehåll

Så fungerar crowdfunding

Crowdfunding är en investeringsform som blivit allt vanligare de senaste åren. Crowdfunding kan vara ett bra sätt att pröva efterfrågan av din produkt. Är intresset stort kan det tala för att produkten även kommer att fungera bra på marknaden när den väl är framtagen.

Vad är crowdfunding?

Crowdfunding innebär att en stor grupp individer med små summor hjälper till att finansiera en verksamhet, istället för att en eller ett fåtal investerare bidrar med en större summa. Insamlingen sker via crowdfunding-webbplatser och många gånger är investerarna okända för företagaren.

Hur fungerar crowdfunding?

I korthet bygger crowdfunding på att företagaren på en crowdfunding-webbplats kan presentera en affärsidé och söka ekonomiskt stöd från privatpersoner och företag. Webbplatsen fungerar lite som en anslagstavla där många olika affärsidéer presenteras samtidigt.

Uppläggets utformning kan se olika ut, vissa företagare efterfrågar rena donationer, andra erbjuder förmåner i utbyte mot en fast investeringssumma.

Det är också vanligt att kunden ges möjlighet att förbeställa produkten mot förskottsbetalning. På så sätt samlar företagaren ihop kapital för att genomföra affärsidén, och kunden får produkten vid första möjliga tillfälle.

I många fall sätter företagaren upp ett investeringsmål som ska vara uppfyllt för att idén ska bli verklighet.

Tips för ett lyckat crowdfundingprojekt

Glöm inte att skydda din produkt

Tänk på att om du som företagare har något intresse av att söka patent för din produkt så kan deltagandet i crowdfunding innebära att produkten inte längre går att skydda.

Patent - så här fungerar det

Distans- och hemförsäljningslagen

För crowdfunding gäller Distans- och hemförsäljningslagen (även vid försäljning i förskott). Lagen ställer en hel del krav på bland annat vilken information som måste lämnas både innan och efter avtalet har ingåtts.

Lagar inom konsumenträtt