Gå till huvudinnehåll

Hållbar organisation

För att lyckas med hållbarhetsarbetet är det viktigt att du som driver företaget tydligt visar att hållbarhet är viktigt och ska genomsyra alla delar av företaget. Genom att prata om hållbarhet kan du som är företagsledare, eller har en annan ledande roll, skapa driv och innovation kring frågan bland medarbetarna.

Att utnämna en person som är ansvarig för företagets hållbarhetsarbete är ett sätt att visa att du tar frågan på allvar och bidrar till att arbetet blir mer målstyrt och strategiskt. Det betyder inte att enbart en person ska arbeta med hållbarhet. Det är ofta bättre att involvera fler funktioner i företaget eftersom det är ovanligt att en och samma person har stor kompetens inom både miljöfrågor, ekonomi och sociala delar såsom till exempel arbetsmiljö.

Om ditt företag är litet kan personen med hållbarhetsansvar även ha andra ansvarsområden. Rör det sig om ett större företag, eller ett företag med fler och större hållbarhetsutmaningar, kan det vara bra att ha en eller flera anställda som endast fokuserar på just detta. Det är viktigt att den eller de som ansvarar för hållbarhetsarbetet organisatoriskt finns nära ledningen.

Nedan hittar du ytterligare information om du vill fördjupa dig i hur du kan jobba med den sociala arbetsmiljön i din organisation. Här finns till exempel Arbetsmiljöverkets checklistor och guider för att komma i gång med arbetsmiljöarbetet. Det finns även frågor du kan fundera över specifikt för detta område.

Frågor du kan ställa till dig själv för att komma igång snabbt med ditt hållbarhetsarbete

Här finns alla frågor samlade från hållbarhetssidorna.

Frågor att fundera över i hållbarhetsarbetet