Gå till huvudinnehåll

Hur hållbart är ditt företag?

Om du inte tidigare jobbat med hållbarhet i ditt företag behöver du börja med att ta reda på vilka områden som har störst betydelse för din verksamhet och vad du vill uppnå. Om ditt företag redan har ett hållbarhetsarbete behöver du regelbundet se över och uppdatera analysen av företagets hållbarhetspåverkan, omvärldsanalysen och intressentanalysen.

Viktigt med trovärdigheten

För att ta reda på var du ska fokusera dina insatser behöver du tänka igenom hur ditt hållbarhetsarbete blir trovärdigt. De tre dimensionerna som hållbarhet brukar delas in i är ekonomisk, ekologisk (miljö) och social hållbarhet. Du behöver säkerställa en miljömässig hållbarhet som inte är på bekostnad av sociala aspekter, och den ekonomiska tillväxten måste rymmas inom både miljömässiga och sociala aspekter.

Ta ner arbetet till en konkret nivå

Det viktigaste är att ta ner arbetet till en konkret nivå, så du kan förklara vad du faktiskt gör för att bidra till en hållbar utveckling. De globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030 kan vara en bra början när du ska sätta dig in i alla delar som ingår i hållbarhet.

Om ditt företag tillverkar eller säljer produkter sker störst hållbarhetspåverkan vanligtvis i produktionen eller i användningen av produkten. Påverkan för tjänsteföretag är olika stor beroende på vilken tjänst som erbjuds men generellt är de betydande hållbarhetspåverkande aktiviteterna tjänsteresor, inköp och transporter av varor, energianvändning, avfall och pensionssparandet.

Många företag är intresserade av att beräkna sin klimatpåverkan. Ibland är man intresserad av utsläpp som uppstår vid en viss process, utsläpp som uppstår från hela värdekedjan för en produkt eller tjänst, eller utsläpp som kommer från en hel verksamhet. Det finns olika sätt att beräkna företagets klimatpåverkan. Naturvårdsverket beskriver de olika sätten och vad som är viktigt att tänka på när respektive perspektiv används.

Beräkna klimatpåverkan på naturvardsverket.se

Du kan också ta reda på inom vilka områden din bransch behöver minska sin hållbarhetspåverkan. Sådan information kan du ofta hitta via din branschorganisation eller i hållbarhetsrapporter från större företag inom din bransch. Du kan också leta efter information i Fossilfritt Sveriges färdplaner för olika branscher.

Färdplaner på fossilfrittsverige.se

Analysera vilka områden du bör satsa på

Vill du göra en djupare analys av vilka områden inom hållbarhet som ditt företag bör satsa på kan du göra en intressentanalys. En intressentanalys syftar till att förstå på vilka sätt företagets kunder, finansiärer, leverantörer och andra intressenter påverkas både positivt och negativt ur de tre hållbarhetsperspektiven, ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Du kan också behöva analysera din omvärld för att hitta möjligheter och risker för ditt företags utveckling. Omvärldsanalysen är viktig i en föränderlig värld. Att läsa om vad som händer i världen ur ett politiskt, ekonomiskt, tekniskt, socialt och miljömässigt perspektiv är ett bra sätt att kunna agera på nya förutsättningar eller trender i tid.

Genom att ta reda på vad som inte är hållbart har du stora möjligheter att aktivt välja bort eller minimera det och i stället genomföra aktiviteter på ett sätt som bidrar till en positiv framtidsutveckling.

Styrning av hållbarhetsarbetet

För att kunna styra hållbarhetsarbetet behöver du ta fram ett styrdokument. Driver du ett litet företag kan det vara enklast att formulera en miljöpolicy som innehåller rutiner om hur företaget exempelvis ska hantera till exempel avfall, personalresor, el och energi, kemikalier och transporter.

Är ditt företag lite större kan ett miljöledningssystem vara ett bra sätt att skapa struktur i hållbarhetsarbetet. Miljöledningssystemet behöver inte nödvändigtvis vara certifierat utan kan redovisas i ett vanligt dokument. Vilka krav som finns på miljöledningssystem varierar mellan olika branscher och vilka krav dina kunder ställer.

Gör en arbetsmiljöpolicy

För att skapa en trygg, säker och trivsam arbetsmiljö, både för dig själv och dina anställda, kan du formulera förhållningssätt i en personalpolicy eller arbetsmiljöpolicy. En sådan policy brukar ofta innehålla frågor om hälsa och arbetsmiljö, jämställdhet och mångfald, medarbetares delaktighet och hur de kan påverka sitt arbete och sina möjligheter till utveckling.

Lagstiftning inom hållbarhetsområdet

Det kan vara så att ditt företag, direkt eller indirekt, påverkas av kommande eller befintlig EU-lagstiftning inom hållbarhetsområdet. Branschorganisationen Företagarna har tagit fram korta sammanfattningar av relevanta regelverk och kan ge dig som företagare en överblick över de krav som gäller nu och vilka krav som förväntas komma.

Hållbarhet på foretagarna.se

Lär dig mer om hur du gör ditt företag hållbart

Nedan hittar du ytterligare information om du vill fördjupa dig inom de tre hållbarhetsperspektiven ekonomisk, ekologisk (miljö) och social hållbarhet. Det finns även frågor du kan fundera över specifikt för detta område.

Fler frågor att fundera över

Frågor du kan ställa till dig själv för att komma igång snabbt med ditt hållbarhetsarbete

Här finns alla frågor samlade från hållbarhetssidorna.

Frågor att fundera över i hållbarhetsarbetet