Gå till huvudinnehåll

Hur du rapporterar uppgifter om farligt avfall till Naturvårdsverkets avfallsregister

Företag som producerar, transporterar, samlar in, behandlar, mäklar eller handlar med farligt avfall ska rapportera till Naturvårdsverkets avfallsregister.

Hur du rapporterar

Du kan rapportera uppgifter till Avfallsregistret med hjälp av Naturvårdsverkets e-tjänst. Du kan också rapportera med hjälp av avfallsregistrets API.

Rapportera till avfallsregistret hos Naturvårdsverket