Gå till huvudinnehåll

Hållbar produktion

Hållbar produktion

För att din produktion ska vara hållbar behöver du bland annat se till att den är så resurseffektiv som möjligt. Genom att till exempel använda modern miljöteknik och digitalisering kan du både åstadkomma högre effektivitet, spara pengar och få en lägre påverkan på miljön.

Du kan spara kostnader och minska miljöpåverkan genom att se över hur mycket elektricitet, vatten, värme och material du använder och till vad, för att se var du kan göra förbättringar och var dina insatser gör störst nytta.

Att återcirkulera vatten i stället för att tillföra nytt, använda sitt produktionsspill igen eller att använda spillvärme- eller kyla till egna eller närliggande industriers processer är några exempel på vad som kan göras.

Ofta kan din kund vara villig att betala mer för dessa åtgärder – men då kan det vara viktigt att du är tydlig med hur mycket bättre produkten blir ur ett hållbarhets- eller prestandaperspektiv i företagets kommunikation.

Farligt avfall

De flesta företag hanterar någon typ av farligt avfall. Alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall har en skyldighet att rapportera in uppgifter om detta till avfallsregistret hos Naturvårdsverket.
Rapportera till avfallsregistret hos Naturvårdsverket

Standarder, certifiering och märkning av varor och tjänster

Här får du en introduktion till vilka krav som kan gälla för dina produkter och tjänster och hur du kan leva upp till dessa.

Standarder, certifiering och märkning av varor och tjänster

Nedan hittar du ytterligare information om du vill fördjupa dig inom hållbar produktion.  På Energimyndighetens webbplats hittar du till exempel mycket information om hur du kan effektivisera energianvändningen i ditt företag och flera länkar till hjälpsidor om sol- och vindkraft. Det finns även frågor du kan fundera över specifikt för detta område.

Fler frågor att fundera över

Frågor du kan ställa till dig själv för att komma igång snabbt med ditt hållbarhetsarbete.

Här finns alla frågor samlade från hållbarhetssidorna.

Frågor att fundera över i hållbarhetsarbetet