Gå till huvudinnehåll

Gör hållbara val

Gör hållbara val

Som företag har du möjlighet att både göra egna hållbara val och göra det enkelt för dina kunder att göra mer hållbara val. Det kan vara en utmaning att förstå vad som är bättre eller sämre ur hållbarhetssynpunkt, men att undersöka vilken hållbarhetspåverkan företagets produkter eller tjänster har, eller kommer att ha under sin livslängd, är en viktig del i hållbarhetsarbetet.

Genom att förstå vilken påverkan ditt företag har kan du göra aktiva val i produktutvecklingen, produktionen, distribution och inköp. Det blir också enklare att förklara för kunden varför de ska välja dina produkter eller tjänster framför andras när du gjort medvetna val och avväganden. 

Film: Sju smarta tips om hållbart företagande

Här är sju konkreta tips på hur du kan göra för att minska ditt företags påverkan på miljön och samhället men också hur du kan göra din affärsidé långsiktig, relevant och konkurrenskraftig.

Produkt- och tjänsteutveckling

När produkter eller tjänster ska utvecklas har du stort inflytande på dess hållbarhetspåverkan. Genom till exempel smarta materialval, energibesparande lösningar och funktioner som främjar ett hållbart beteende kan du skapa verklig nytta för användaren och miljön på samma gång.

Hållbar produkt- och tjänsteutveckling

Produktion

För att din produktion ska vara hållbar behöver du bland annat se till att den är så resurseffektiv som möjligt. Genom att till exempel använda modern miljöteknik, välja rätt leverantörer och digitalisering kan du både åstadkomma högre effektivitet, spara pengar och få en lägre påverkan på miljön. 

Hållbar produktion

Distribution och transporter

Varutransporter kan ha en stor påverkan på företagets koldioxidutsläpp. För att minimera den påverkan bör transporterna i första hand ske med tåg, och i andra hand med båt eller lastbil. 

Hållbar distribution och transporter

Leverantörer och inköp

Ett företag kan arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor inom sin egen organisation, men om produkten består av material som i sin tur har hög påverkan på miljön eller är producerad på ett sätt som inte tar hänsyn till sociala faktorer, blir slutprodukten ändå inte hållbar. 

Hållbar leverantörskedja

Hållbara möten, konferenser och evenemang

Oavsett vilken typ av möte, konferens eller evenemang du vill anordna så bör du fundera över hur det kan bli så hållbart som möjligt. Det är alltid mer hållbart att arrangera digitala event, men i de fall du har behov av att genomföra fysiska arrangemang finns det en del tips att ta del av för att göra det så hållbart som möjligt.

Hållbara evenemang
 

Film: Få inspiration av två företagare som jobbar med hållbarhet i sina verksamheter

Hur fungerar hållbart företagande i praktiken? Här får du veta hur företaget Essem Design jobbar med till exempel livscykelperspektivet och hur företaget RSCUED har cirkularitet i fokus när det gäller matsvinn.