Gå till huvudinnehåll

Kväveoxidsavgiften

Kväveoxidavgiften, eller NOx-avgiften, är ett ekonomiskt styrmedel med syfte att minska kväveoxidutsläppen i Sverige.

Verksamheter som driver produktionsenheter så som pannor, gasturbiner och stationära förbränningsmotorer för el- och/eller värmeproduktion med en årlig energiproduktion på minst 25 GWh omfattas av kväveoxidavgiften.

Lag om miljöavgift på utsläpp av kväveoxider vid energiproduktion 1990:61

Vägledning för kväveoxidsavgiften hos Naturvårdsverket