Gå till huvudinnehåll

Produktsäkerhet vid försäljning av varor och tjänster

Varor och tjänster som du säljer ska vara säkra. Många produkter ska vara CE-märkta för att få säljas. Genom CE-märket garanterar tillverkaren att produkten uppfyller EU:s särskilda produktsäkerhetskrav för den produkten.

CE-märkning är ett exempel på ett obligatoriskt märkningskrav. Det finns också frivilliga märken för att certifiera varor och tjänster.

Utöver krav på säkerhet och märkning, kan din vara eller tjänst också behöva uppfylla andra krav, exempelvis att varan eller tjänsten ska kunna fungera tillsammans med andra produkter.

Standarder hjälper dig att uppfylla olika krav som ställs i lagar och regler eller av kunder. Standarder hjälper dig att att undvika fallgropar, skapa ordning och reda och sätta kravnivåer på varor och tjänster.

När du måste bevisa att kraven i en standard eller i tekniska föreskrifter är uppfyllda kan du låta en oberoende organisation certifiera, prova eller kontrollera din vara, tjänst eller process.

Standarder, certifiering och märkning

Du måste också ha koll på att dina produkter inte innehåller förbjudna kemikalier. Du kan behöva informera dina kunder om dina produkter innehåller vissa ämnen.

Produktansvaret för kemikalier

Producentansvar


För elektrisk och elektronisk utrustning, batterier, förpackningar, däck och bilar finns ett lagstiftat producentansvar. Detta innebär att producenten, men även importörer, ska ta ansvar för produkter som sätts på marknaden och att dessa samlas in och återvinns.

Producentansvaret gäller både producenter och importörer i Sverige, och i flera andra EU-länder gäller det för exportörer och producenter. Många företag löser sitt ansvar genom att gå med i en producentansvarsorganisation i det land de har ansvar för produkterna.

Producentansvar för elutrustning och batterier