Gå till huvudinnehåll

Föräldraledighet och vab

Föräldrar har rätt till föräldraledighet när de får eller adopterar ett barn. Om din anställda vill ta föräldraledigt måste hen anmäla det till dig som arbetsgivare minst två månader före ledighetens början. Anställda som har sjuka barn har rätt att vara lediga från arbetet med tillfällig föräldrapenning (vab).

Föräldraledighet

Nyblivna föräldrar har rätt att vara föräldralediga till dess att barnet är ett och ett halvt år gammalt. Detta gäller oavsett om föräldern tar ut föräldrapenning eller inte. Rätten att vara föräldraledig finns från och med den anställdas första dag på arbetsplatsen.

När en anställd är föräldraledig får hen ersättning från Försäkringskassan, så kallad föräldrapenning. Enligt många kollektivavtal har den anställda dessutom rätt till ytterligare ersättning, så kallad föräldrapenningtillägg (FPT) som betalas ut genom AFA-försäkring eller föräldralön som betalas av arbetsgivaren. Men även företag utan kollektivavtal kan erbjuda anställda föräldralön.

Försäkring vid föräldraledighet hos AFA-försäkring

För ett barn får föräldrarna 480 föräldrapenningdagar. Dagarna kan tas ut som hela eller delar av dagar fram till att barnet fyller tolv år eller har avslutat femte skolåret.

Föräldrar med gemensam vårdnad har rätt till hälften var av de 480 dagarna. Det går att avstå dagar till varandra, men 90 av dagarna är reserverade för var och en av föräldrarna och kan inte avstås till den andre föräldern. Föräldrar har även rätt att förkorta sin arbetstid med upp till en fjärdedel av normal arbetstid. Rätten gäller fram till att barnet har fyllt åtta år eller avslutat första klass.

Från och med den 1 juli 2024 kan föräldrar överlåta 45 dagar per förälder och barn av allmän föräldrapenning till någon annan (än andra föräldern) som vårdar barnet med föräldrapenning. 

Den förälder som inte är gravid har dessutom rätt att vara ledig i tio dagar med tillfällig föräldrapenning när ett barn föds.

Tio dagars ledighet som nybliven förälder hos Försäkringskassan

Tillfällig föräldrapenning vid vård av barn (vab)

Anställda som har sjuka barn har rätt att vara lediga från arbetet med tillfällig föräldrapenning för vård av barn (vab).

Rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av barn gäller fram till att barnet har fyllt 12 år. För barn mellan 12 och 16 år kan föräldrar i vissa fall ha rätt till tillfällig föräldrapenning för vård av barn.

Tillfällig föräldrapenning hos Försäkringskassan

Graviditetspenning

En anställd som har fysiskt påfrestande arbetsuppgifter kan få graviditetspenning om hon inte kan omplaceras och få andra, mindre krävande arbetsuppgifter under graviditeten. En blivande mamma har rätt att vara ledig under tiden hon får graviditetspenning från Försäkringskassan. En anställd kan även ha rätt till graviditetspenning om hon inte får fortsätta sitt arbete på grund av risker i arbetsmiljön.

Graviditetspenning hos Försäkringskassan