Gå till huvudinnehåll

Semester och semesterdagar

Semester och semesterdagar

Enligt semesterlagen har alla anställda rätt till 25 dagars semester under ett år. Den som börjar sin anställning efter den 31 augusti har rätt till fem obetalda semesterdagar under det innevarande semesteråret.

Beräkna antalet betalda semesterdagar

När du ska beräkna antalet betalda semesterdagar börjar du med att räkna fram hur många dagar en person varit anställd under intjänandeåret. Intjänandeåret är enligt semesterlagen 1 april–31 mars året före semesteråret. Kollektivavtal kan reglera till exempel sammanfallande intjänandeår och semesterår. Avtal kan också träffas om förskottssemester.

Anställningsdagar är kalenderdagar inklusive lördagar, söndagar och helgdagar. Dra ifrån eventuella frånvarodagar som inte är semesterlönegrundande.

Dela därefter antalet anställningsdagar med 365 (366 vid skottår). Multiplicera med det totala antalet semesterdagar som den anställda har rätt till. Du ska alltid avrunda antalet dagar uppåt till hela dagar.

Förläggning av semester

Om ni inte har avtalat om något annat, ska den anställda ha minst fyra veckors sammanhängande semester under perioden juni–augusti. Du som arbetsgivare ska alltid samråda med den anställda när semestern ska förläggas. Blir ni oense så är det upp till dig som arbetsgivare att bestämma när den anställda ska ha sin semester.

Ni kan avtala om andra villkor i det personliga anställningsavtalet eller genom kollektivavtal.

Förläggningen av huvudsemester är en primär förhandlingsfråga enligt medbestämmandelagen.

Uttag av semesterdagar

Enligt semesterlagen räknas all semesterledighet i hela dagar. Det innebär att det inte går att ta ut exempelvis en halv semesterdag.

För anställda som normalt inte jobbar lördagar och söndagar räknas varken helger, helgdagar eller påsk-, pingst, midsommar-, jul- och nyårsafton som semesterdagar. Endast dagar som skulle ha varit arbetsdagar räknas i dessa fall.

Sparad semester

En anställd som har rätt till fler än 20 betalda semesterdagar under semesteråret har rätt att spara de överskjutande betalda semesterdagarna till ett senare semesterår. I de flesta fall måste sparade semesterdagar tas ut inom fem år.

Obetalda semesterdagar kan inte sparas.

Byte av arbetsgivare under året

En anställd som byter arbetsgivare under året har i regel inte rätt till betald semesterledighet hos den nya arbetsgivaren, om inte avtal (kollektivavtal eller individuellt avtal) reglerar sammanfallande intjänandeår och semesterår. Den tidigare arbetsgivaren ska dock betala ut semesterersättning för intjänad semester som personen inte tagit ut.

Om anställningen börjar efter den 31 augusti har den anställda rätt till endast fem obetalda semesterdagar i den nya anställningen det innevarande semesteråret.