Gå till huvudinnehåll

Bli arbetsgivare

När du ska bli arbetsgivare finns det flera saker du behöver ha koll på. Här kan du läsa mer om exempelvis vad ett anställningsavtal ska innehålla och vilka anställningsformer som finns.
En man och en kvinna i cafémiljö.

Registrera dig som arbetsgivare

När du anställer för första gången ska du registrera dig som arbetsgivare hos Skatteverket. Det gör du enklast via vår tjänst här på verksamt.se.

Varje månad ska du sedan redovisa uppgifter om utbetalda löner och förmåner, avdragen inkomstskatt samt arbetsgivaravgifter för dina anställda till Skatteverket. Du redovisar uppgifterna i en arbetsgivardeklaration varje månad.

Anställningsavtal och avtalets innehåll

När du ska anställa en person behöver ni ha ett anställningsavtal. Här kan du läsa mer om vad ett anställningsavtal ska innehålla.

Anställningsavtal och avtalets innehåll

illustration-händer skakar hand
Ung kille bygger hus

Olika anställningsformer

Här kan du läsa mer om olika anställningsformer. Det finns två typer av anställningsformer: tillsvidareanställning och tidsbegränsad anställning.

Olika anställningsformer

Arbetstider och arbetstidslagen

Du måste se till att den anställda vet längden på en normal arbetsdag eller arbetsvecka. Arbetstidslagen reglerar hur mycket man får arbeta men arbetstidslagen kan avtalas bort genom ett kollektivavtal.

Arbetstider och arbetstidslagen

En kvinna drejar.
illustration-personer med funktionsnedsättningar

Anställa med ekonomiskt stöd

När du anställer har du möjlighet att få ekonomiskt stöd. Här kan de se vilka olika typer av stöd som kan vara aktuella för dig.

Anställa med ekonomiskt stöd