Gå till huvudinnehåll

Starta kooperativ

Starta kooperativ

Om ni är flera som vill starta ett företag tillsammans kan ni starta ett kooperativ. I ett kooperativt företag delar ni på ägarskapet och ansvaret.

Kooperativ är inte en företagsform som aktiebolag, handelsbolag eller ekonomisk förening, utan ett sätt att organisera och driva företaget. Ett kooperativt företag kan ägas av individer/personer, företag och föreningar i olika kombinationer.

Olika slags kooperativ

Värderingar

Kooperativa företag bygger på värderingarna självförsörjning, personligt ansvar, demokrati, jämlikhet, rättvisa och solidaritet. Etiska värderingar är också viktiga i det kooperativa företaget. De kooperativa principerna är riktlinjer för hur ett kooperativ kan omsätta värderingar till handling.

Läs om kooperativa principer hos Coompanion

Ekonomisk förening vanligast

En kooperativ verksamhet kan drivas i vilken företagsform som helst men det vanligaste är ekonomisk förening. I en ekonomisk förening är det minst tre personer, företag och/eller föreningar som tillsammans är delägare/medlemmar. Företagsformen är skapad för att passa kooperativa företag. Den gör det möjligt att både växa och krympa antalet delägare/medlemmar snabbt och enkelt. En ekonomisk förening möjliggör också att alla som är delägare/medlemmar i företaget får samma inflytande.

Delat ansvar i med- och motgång

I ett kooperativ har alla delägare/medlemmar lika stor inflytande, och ska ha lika stort utbyte av att vara med. Styrkan i det kooperativa företaget är att fler delar på ansvar och svårigheter såväl som framgång och glädjeämnen. Ingen kan skaffa sig ett övertag genom att investera mer. I stället ligger fokus på demokrati och glädje i arbetet.

Företagsstarten

Kooperativets verksamhetsidé bör formuleras som en affärsidé och en budget bör naturligtvis upprättas. Likaså bör ni fundera på hur finansieringen ska lösas och i vilka kanaler marknadsföringen ska ske.

Få kostnadsfri rådgivning om kooperativ hos Coompanion

Titta på Coompanions filmserie med tips och råd till dig som ska starta företag med andra

I det kooperativa företaget är det du och de andra delägarna/medlemmarna som gemensamt beslutar över företaget, med alla era samlade erfarenheter och kunskaper. Det ger förstås ett ökat engagemang, men ställer också krav på delaktighet och öppenhet i startprocessen.

Gemensam planering

Att äga ett företag tillsammans har fördelen att ni kan dra nytta av varandras kompetenser och erfarenheter. Tillsammans har ni också ett större nätverk än vad någon på egen hand klarar av att skapa. För att alla ska komma till sin rätt är det viktigt att göra en noggrann planering tillsammans vid uppstarten. Ställ frågor till varandra som: Vilka uppgifter finns det i företaget? Vem gör vad? Vad måste bli gjort och när? Fördela arbete och ansvar, beskriv för varandra hur ni vill ta beslut.

Kompanjonavtal

Ett kompanjonavtal kan vara bra att ha beroende på vilken verksamhet och företagsform ni väljer. Avtalet anpassas till just ert företag och skapar förutsättningar för hur ni ska agera när oväntade händelser inträffar som kan påverka verksamheten. I kompanjonavtalet regleras bland annat hur lön betalas ut, hur beslut fattas och vad som händer om någon lämnar företaget.

Frågor att ställa när ni upprättar kompanjonavtal

  • Vilka parter berörs?
  • Målet med samarbetet på kort och lång sikt?
  • Tankar kring finansiering – hur stort ska eget insatt kapital vara? Delägares uttag av lön vid start?
  • Hur ska vinst och sparande hanteras?
  • Vilka krav ska ställas på varandra vid eventuell kris?
  • Hur ska beslut tas, på vilka grunder?
  • Hur ska ledningen formas? Hur utses exempelvis vd/verksamhetsledare?