Gå till huvudinnehåll

Franchising eller köpa ett befintligt företag

Franchising eller köpa ett befintligt företag

Istället för att starta ett nytt företag från grunden kan du betala för rätten att använda ett redan etablerat företags affärskoncept och varumärke. Det kallas franchising.

Ett franchisesystem består av en franchisegivare och ett antal franchisetagare där franchisegivaren hyr ut sitt varumärke och sina driftsmetoder till franchisetagaren. Som franchisetagare är du bunden av att sköta verksamheten på ett visst sätt så att hela kedjan sköts enhetligt. För franchisegivaren innebär franchising ett sätt att expandera verksamheten.

Vad innebär franchising för dig?

För dig som företagare innebär franchising en möjlighet att dra nytta av ett redan existerande varumärke och ett fungerande affärskoncept. Mot ersättning får du som franchisetagare gå in i en färdig organisation. Franchising bygger på ett samarbete mellan två självständiga parter. Du driver ditt eget företag och är ägarmässigt oberoende.

Att starta ett företag genom franchising är ett sätt att snabbt komma igång. Förutom ett färdigt varumärke får du utbildning och stordriftsfördelar (bland annat när det gäller inköp och marknadsföring). Nackdelen är att du får göra avkall på din handlingsfrihet som företagare, eftersom du förmodligen måste följa det enhetliga konceptet i en franchise. Var noga med att kontrollera i avtalet vad som gäller. Du måste också räkna med en stor arbetsinsats och full fart redan från början.

Vad kostar det?

I vissa franchisekedjor betalar du en inträdesavgift. Storleken på beloppet varierar och beror bland annat på hur känt företagsnamnet är och hur lönsamheten ser ut. Därefter betalar du löpande en avgift som oftast bestäms av företagets eller butikens omsättning.

Planera starten

Du bör planera starten lika noggrant som om du startade en helt ny verksamhet. Genom att göra en affärsplan får du hjälp att planera och beskriva hur du ska genomföra din affärsidé så att du får tydliga mål för din verksamhet.

Så skriver du en affärsplan

Det kan också vara intressant att göra en jämförelse mellan beräknade intäkter och kostnader som franchisetagare och beräknade intäkter och kostnader som fristående företagare. Det är viktigt bland annat för att kunna ta ställning till om verksamheten kan ge den vinst som du vill ha och om franchiseavtalet är rimligt utifrån dina förutsättningar.

Registrera företaget

En franchisetagare måste som alla företagare registrera företaget och informera sig om till exempel bokföring, skatter och försäkringar. Det är vanligt att franchiseavtalet reglerar i vilken företagsform du får bedriva din verksamhet. Ofta finns det ett krav på franchisetagaren att starta verksamheten i en företagsform som är en juridisk person som aktiebolag eller handelsbolag.

Välj företagsform och registrera ditt företag

Dra nytta av andras erfarenheter

Det kan vara bra att kontakta andra franchisetagare i samma kedja för att få veta mer om hur avtalet fungerar i praktiken och hur relationen mellan franchisegivare och franchisetagare fungerar. Tänk på att vända dig till franchisetagare som bedriver verksamhet under liknande förutsättningar som du själv. Förutsättningarna kan variera beroende på om du bedriver verksamheten i en storstad eller på mindre ort eller på konkurrensen som finns i branschen.

Råd och tips om franchising hos Svenska Franchiseföreningen