Gå till huvudinnehåll

Utföra tillfälliga uppdrag som egenanställd

Om du vill utföra tillfälliga uppdrag åt olika uppdragsgivare utan att starta eget företag är så kallad egenanställning ett alternativ. Som egenanställd är du ansluten till ett egenanställningsföretag som agerar ungefär som en arbetsgivare och sköter det administrativa för dina uppdrag mot viss provision.

Ett egenanställningsföretag fungerar ungefär som en arbetsgivare och sköter administrativa funktioner som fakturering, lön och skatter. Det är också egenanställningsföretaget som är godkänt för F-skatt. Du själv ansvarar för att söka kunder och uppdrag. När du är klar med uppdraget upphör anställningen hos egenanställningsföretaget. 

Egenanställningsföretag kallas även för plattformsföretag, faktureringsföretag eller självanställningsföretag.

Att jobba som egenanställd, Skatteverket

När du ansluter dig till ett egenanställningsföretag är det du som utför arbetet men det är egenanställningsföretaget som är avtalspart mot kunderna. 

Det är viktigt att dina kunder vet att det är egenanställningsföretaget som är deras juridiska uppdragstagare och som är godkänt för F-skatt, även om det är du som ska utföra arbetet. Du måste därför först ansluta dig till egenanställningsföretaget och komma överens om de uppdrag som de ska faktura, innan du avtalar om ersättningen med din kund. 

När du utfört arbetet lämnar du oftast in ett fakturaunderlag till egenanställningsföretaget som skickar ut en faktura till din kund. 

Din kund betalar egenanställningsföretaget som betalar ut lön till dig efter avdrag för provision, utlägg för eventuella kostnader, arbetsgivaravgifter och preliminärskatt. Det avtal som du har med egenanställningsföretaget styr när du får din löneutbetalning. 

Det är viktigt att du läser villkoren noga så att du vet vad du säger ja till och hur hög avgiften till egenanställningsföretaget blir.

De kostnader som varit nödvändiga för uppdraget du utfört och som du betalat själv yrkar du avdrag för i din deklaration under ”övriga utgifter”. De är dock avdragsgilla bara för den del som överstiger 5 000 kronor för de totala kostnaderna för året enligt en speciell begränsningsregel. Det kan till exempel gälla utgifter för verktyg, arbetsredskap, ökad mobilkostnad eller särskilda datorprogram. Du får däremot som regel inte avdrag för själva datorn eller mobiltelefonen, eller abonnemangen för dessa.

Om du behövt använda egna inventarier eller annan utrustning ska du först fördela kostnaden på användning i tjänsten och privat. Om du varit tvungen att använda egna inventarier eller annan utrustning i ett uppdrag, kan företaget i vissa fall betala ut ”skattefri” kostnadsersättning, det vill säga utan skatteavdrag.

Om företaget ersatt dig för tillfälliga utlägg i arbetet, till exempel för förbrukningsmateriel som du har köpt för ett visst uppdrag, och du har lämnat kvittot eller annat underlag till företaget behöver företaget normalt inte redovisa detta i arbetsgivardeklarationen.

Eftersom egenanställningsföretaget betalar arbetsgivaravgifter på din lön betalas också pensionsavgifter in till din allmänna pension. Hur mycket som betalas in till din pension beror på hur hög lön du har.

Utöver den allmänna pensionen brukar anställda också få tjänstepension, något som egenanställda kan sakna. Finns det ingen tjänstepensionslösning i din egenanställning är det bra att kompensera det genom eget sparande. Om du sparar cirka 4,5 procent av din inkomst i ett långsiktigt sparande motsvarar det vad de flesta anställda får inbetalt till tjänstepensionen.

Pension och egenanställning, Pensionsmyndigheten

Om du ska vara föräldraledig eller blir sjuk så kan du få ersättning från Försäkringskassan. Ersättningen baseras på hur mycket du tjänat. Eftersom du är anställd av egenanställningsföretaget är det också de som har arbetsgivaransvar för dig.

Föräldraledighet och sjukskrivning, Försäkringskassan

Som egenanställd kan du i perioder stå utan uppdrag. Din rätt till ersättning mellan uppdragen avgörs genom en individuell bedömning. Fråga din A-kassa vad som gäller för just dig. Även egenanställningsföretaget kan ha svar på vad som gäller A-kassa utifrån dina förutsättningar i avtalet med dem.