Gå till huvudinnehåll

Gör en budget

Gör en budget

Genom att göra en budget kan du planera verksamheten bättre. Du får en uppfattning om vad som skapar lönsamhet men också kontroll över ekonomin så att du vet om det kommer att finnas pengar att betala räkningarna med. Med hjälp av våra räkneverktyg kan du göra en enkel resultatbudget och likviditetsbudget.

I starten kan du behöva göra investeringar som är nödvändiga för att din verksamhet överhuvudtaget ska komma igång. En startbudget ska visa vilka kostnader du har på mycket kort sikt och vilka möjligheter du har att finansiera dessa. Startbudgeten ska omfatta de fakturor du måste betala i starten av ditt företag.

Gör en enkel resultatbudget med vårt räkneverktyg där du räknar ut hur mycket du måste sälja för att täcka dina kostnader och gå med vinst.

Gör en resultatbudget

Resultatbudgeten visar förväntat resultat

En resultatbudget är en sammanställning av företagets förväntade intäkter och kostnader och det förväntade resultatet för en viss period, till exempel ett år. Det svåraste är att räkna ut hur mycket du kommer att sälja för, alltså hur stora intäkterna blir. Ett etablerat företag kan utgå från tidigare års försäljning och göra vissa justeringar när man budgeterar intäkterna. Så enkelt är det inte i ett nystartat företag. För att budgetera försäljningen i ett nystartat företag måste du normalt titta på flera saker:

  • vad produkterna ska kosta
  • vilket sortiment företaget ska ha och hur mycket du tror att du kan sälja av olika varor och tjänster
  • vilka kunder företaget kommer att ha
  • vilka geografiska marknader företaget kommer att vända sig till
  • vilka marknadsföringsinsatser företaget planerar att genomföra under året.

Flera av kostnadsposterna i resultatbudgeten påverkas direkt av försäljningens storlek, t ex varukostnader och personalkostnader. Du bör därför börja med att budgetera intäkterna innan du tittar närmare på kostnaderna.

När du gjort resultatbudgeten ser du hur mycket du måste sälja för att täcka dina kostnader.

När du gör resultatbudgeten bör du ta ställning till varje månads belopp för sig. Det gäller framför allt för intäkterna och de kostnader som är direkt knutna till intäkterna, exempelvis varukostnader. I ett företag med säsongvariationer är det extra viktigt att du gör resultatbudgeten månad för månad och inte enbart år för år.

Styr med budgeten

En budget är inte en spegelbild av verkligheten utan en ekonomisk plan med förhoppningar och förväntningar. Fastna därför inte i detaljerna utan försök se de stora linjerna. En genomtänkt och realistisk budget visar på risker och möjligheter i verksamheten. Den fungerar också som ett stöd för att uppnå målen i verksamheten.

Gör en likviditetsbudget med vårt räkneverktyg för att se om dina pengar (likvida medel) kommer att räcka för att täcka månadens utgifter.

Gör en likviditetsbudget

Likviditetsbudgeten visar om du kan betala dina räkningar

Att resultatbudgeten visar vinst är viktigt, men det ger inte hela bilden. Även om slutsumman under ett år är positiv, kan det under årets gång uppstå svackor i likviditeten som innebär att det saknas pengar att betala företagets utgifter. Så kan det vara om man exempelvis har produktionskostnader men inte får betalt förrän produkten är levererad.

För att planera för detta gör man en likviditetsbudget. Medan en resultatbudget visar om verksamheten går med vinst eller förlust så visar likviditetsbudgeten om pengarna kommer att räcka för att täcka månadens utgifter.

För att undvika obehagliga överraskningar bör du alltid göra en likviditetsbudget parallellt med resultatbudgeten. Annars kan penningbrist i värsta fall stjälpa hela företaget. Och då spelar det ingen roll hur lönsamt företaget är.

Resultatbudgeten görs ibland årsvis, men det räcker inte när du gör likviditetsbudgeten. Det är ingen tröst att du kommer att ha tillräckligt med pengar om ett år om du stupar på grund av penningbrist redan efter fyra månader. Därför behöver du göra likviditetsbudgeten månad för månad.

Film: Så får du bättre koll på ditt företags ekonomi

Vill du ha bättre koll på ditt företags ekonomi men vet inte riktigt hur du ska börja? I filmen går vi igenom hur du med hjälp av bokföring och en budget kan stämma av om ditt företag går med vinst eller förlust.