Gå till huvudinnehåll

Starta företag som utländsk medborgare

Starta företag som utländsk medborgare

Om du är utländsk medborgare och vill starta företag i Sverige gäller olika regler beroende på om du är medborgare i annat EU/EES-land eller medborgare i ett land utanför EU/EES.

En medborgare i ett EU/EES-land har rätt att bo i ett EU-land som inte är deras ursprungsland, så länge de kan försörja sig. Det innebär att du kan starta och driva företag utan uppehållstillstånd.

Om du är medborgare i ett land utanför EU/EES och ska vistas i Sverige längre tid än tre månader för att driva eget företag måste du ha ett uppehållstillstånd. Uppehållstillståndet ska vara klart innan du reser till Sverige. Du kan ansöka via webben från ditt hemland eller något annat land utanför Sverige där du bor.

Migrationsverket

Samordningsnummer

Skatteverket kan tilldela dig ett samordningsnummer efter att du ansökt om ett samordningsnummer själv eller i samband med att du blir godkänd för F-skatt.

Ansök själv om samordningsnummer

Om du har anknytning till Sverige och har behov av ett samordningsnummer så kan du själv ansöka om ett samordningsnummer genom att boka tid och personligen besöka ett servicekontor för en identitetskontroll. Du ska också fylla i blanketten Ansökan om samordningsnummer (SKV 7540).

Samordningsnummer hos Skatteverket

Ansök om att bli godkänd för F-skatt

Om du ska driva näringsverksamhet i Sverige kan du ansöka om att bli godkänd för F-skatt. Använd gärna Skatteverkets e-tjänst ”Registrering av utländska företag i Sverige”

Registrering av utländska företag i Sverige hos Skatteverket

Du kan också ansöka om att bli godkänd för F-skatt på blankett skatteanmälan för utländska företagare (SKV 4632) eller Företagsregistrering (SKV 4620). Du kan senare använda samma blankett för att anmäla dig för momspliktig verksamhet och som arbetsgivare.

Skatteanmälan för utländska företagare (SKV 4632) hos Skatteverket

Blankett Företagsregistrering (SKV 4620) hos Skatteverket

Innan Skatteverket kan tilldela dig ett samordningsnummer får du normalt en kallelse från Skatteverket om att göra ett personligt besök för en identitetskontroll på ett servicekontor.

Om du vistas här kortare tid än sex månader (begränsat skattskyldig) tilldelas du ett särskilt registreringsnummer (GD-nummer) i samband med att du blir godkänd för F-skatt.

Tre steg för att starta ett företag

1. Bestäm företagsform

Innan du startar ett företag måste du först bestämma företagsform. Det vanligaste är att starta en enskild näringsverksamhet. Det innebär att du som privatperson äger, driver och ansvarar för företaget. Du kommer själv ansvara för att betala in skatter och sociala avgifter, så kallade egenavgifter.

2. Registrera företaget hos Bolagsverket

Du som ska starta en enskild näringsverksamhet måste inte registrera ditt företag hos Bolagsverket. Men tänk på att en registrering skyddar företagets namn. Utan registrering kan någon annan registrera ett företag med samma namn.

Du som ska starta till exempel ett aktiebolag, handelsbolag och kommanditbolag eller ekonomisk förening måste däremot registrera ditt företag hos Bolagsverket.

Välj företagsform och registrera ditt företag

3. Registrera företaget hos Skatteverket

Alla företag måste registrera sig hos Skatteverket. När du registrerar dig kan du ansöka om F-skatt, anmäla dig för momspliktig verksamhet och som arbetsgivare.

Information om F-skatt på Skatteverkets webbplats

Information om moms på Skatteverkets webbplats

Information om arbetsgivarregistrering på Skatteverkets webbplats