Gå till huvudinnehåll

Alternativ tvistlösning

Alternativ tvistlösning innebär att man löser en tvist utanför domstol. Det är ofta en både snabbare och billigare lösning för både konsumenter och näringsidkare.

Lagen om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden bygger på ett EU-direktiv som säger att det ska finnas alternativa tvistlösningsorgan av hög kvalitet i hela EU.

Lag (2015:671) om alternativ tvistlösning i konsumentförhållanden hos Sveriges riksdag

Direktivet om alternativ tvistlösning 2013/11/ EU hos europa.eu

I Sverige finns sju godkända nämnder för alternativ tvistlösning. Samtliga är behöriga för tvistlösningsförfaranden mellan konsument och näringsidkare.  

Hos Kammarkollegiet finns mer information om de nämnder som är godkända för alternativ tvistlösning

Godkända nämnder för alternativ tvistlösning hos Kammarkollegiet

Hos ECC Sverige (f.d. Konsument Europa) kan du få kostnadsfri rådgivning om konsumenträttigheter vid gränsöverskridande handel inom EU, Island, Norge och Storbritannien

ECC Sverige

EU-kommissionen har inrättat en plattform för tvistlösning online, kallad ODR-plattformen (Online Dispute Resolution). En konsument som har en tvist med ett företag i en annan medlemsstat ska kunna lämna in ett klagomål på sitt officiella EU-språk via plattformen, som slussar tvisten till rätt tvistlösningsorgan. 

Tvistlösning på nätet hos Europeiska kommissionen