Gå till huvudinnehåll

Handräckning och återtagning

Kronofogden kan hjälpa dig med handräckning när du exempelvis vill få en viss egendom överlämnad eller borttagen, eller om någon hindrar dig att använda din egendom. Du kan också i vissa fall få hjälp med återtagning för att du ska få tillbaka en vara.

Handräckning

Det finns två typer av handräckning: vanlig handräckning och särskild handräckning.

Vanlig handräckning

Vanlig handräckning kan du använda för att få någon att överlämna, eller ta bort, en sak eller annan egendom som inte är pengar. Din ansökan om handräckning kan kombineras med ett betalningsföreläggande.

Du kan även ansöka om vanlig handräckning för att få en hyresgäst eller företag vräkt från en lägenhet eller lokal.  

Om den du ställer krav mot bestrider kravet, kan Kronofogden inte besluta om handräckning. Då får du själv avgöra om ärendet ska lämnas över till tingsrätten för att prövas där.

Läs om och ansök om vanlig handräckning hos Kronofogden

Särskild handräckning

Särskild handräckning kan du använda om någon utan lov har gjort något med din egendom, eller hindrat dig att använda den. Det kan exempelvis handla om att en markägare har stängt av en väg genom att sätta upp en grind för dig och andra som har rätt att använda vägen. Eller om du som hyresvärd behöver komma in i en lägenhet och den som bor där vägrar släppa in dig.

Du kan använda särskild handräckning när du har kontrakt, kvitton, fotografier, kartor, vittnesintyg, protokoll, beslut eller andra skriftliga handlingar som bevisar din rätt.

Läs och ansök om särskild handräckning hos Kronofogden

Återtagning

I vissa fall kan du som säljare få tillbaka en vara genom återtagning om köparen inte uppfyller sin del av avtalet, till exempel missköter sina avbetalningar.

För att kunna återta en vara måste du ha sålt den med ett förbehåll om äganderätt eller återtaganderätt, som ger dig rätt att häva köpet eller återta varan. Om köparen inte lämnar tillbaka varan frivilligt, och köpeavtalet har ett sådant förbehåll, samt om övriga regelkrav är uppfyllda, då kan du ansöka om handräckning för att få varan återtagen med tvång.

Läs och ansök om återtagning hos Kronofogden