Gå till huvudinnehåll

Ansök om betalningsföreläggande

Om någon är skyldig ditt företag pengar men vägrar att betala, kan du få hjälp av Kronofogden genom att ansöka om betalningsföreläggande.

Du kan ansöka om betalningsföreläggande för de flesta typer av skulder. Till exempel om du lånat ut pengar eller sålt varor och tjänster.

För att du ska kunna ansöka om betalningsföreläggande ska skulden

  • avse pengar
  • vara förfallen till betalning.

Du ansöker om betalningsföreläggande genom att fylla i en blankett som du hittar på Kronofogdens webbplats.

När du har lämnat in ansökan

Kronofogden skickar ett brev, ett föreläggande, till den du vill ha betalt av (svarande) med ett delningskvitto. Efter delgivningen och om svaranden inte invänder mot föreläggandet anses skulden vara korrekt och Kronofogden meddelar ett utslag. Kronofogden kan sedan hjälpa dig att driva in skulden.

Om svarande bestrider kravet kan Kronofogden inte meddela om ett utslag i betalningsföreläggandet. Då kan Kronofogden på din begäran lämna över ärendet till tingsrätten.

Ansök om betalningsföreläggande hos Kronofogden