Gå till huvudinnehåll

Sälja inkråm och hitta köpare

Sälja inkråm och hitta köpare

Vid försäljning av inkråm ingår hela eller delar av själva rörelsen, men inte företagsnamn och organisationsnummer. I den här avdelningen går vi igenom det viktigaste att tänka på vid en försäljning och hur du kan hitta köpare.

Ett ägarskifte innehåller flera olika faser. Om du startar planeringen i tid så får du makten över processen. I den här avdelningen går vi igenom de viktigaste aspekterna av ett ägarskifte.

 • Motiv: gå igenom varför och hur stor del av företaget du vill sälja.
 • Köpare: definiera vilka typer av köpare du tänker dig och hur köpet ska finansieras.
 • Rådgivare: anlita kvalificerade rådgivare som kan göra objektiva bedömningar.
 • Struktur: se över företagets organisation och rutiner, så att det inte står och faller med dig. Ett välskött företag blir också mer attraktivt för köpare.
 • Framtid: tänk igenom din roll efter försäljningen, kontrollera de skattemässiga konsekvenserna och se till att säkra medel att leva på när du gått i pension.

Hitta köpare

Tänkbara köpare till ditt företag är kompanjoner, anställda eller andra företag i samma bransch. Var noga med att se över och dokumentera verksamheten inför försäljningen.

Kompanjonavtalet reglerar hur du kan sälja inkråmet. Vid en inkråmsöverlåtelse säljs själva rörelsen, företagsnamnet och organisationsnummer följer inte med i köpet.

Anställda

Att sälja företaget till någon eller några av de anställda har fördelen att de kan verksamheten, vilket gör att överlåtelsen knappast oroar kunderna eller övriga anställda.

Andra företag

En överlåtelse till ett annat företag ger ofta försäljaren ett högre pris än vid generationsskifte eller försäljning till anställda. Ofta är detta företag en kund, en leverantör eller en konkurrent.

Utomstående privatpersoner

För många entreprenörer är köp av ett befintligt företag ett alternativ till att starta företag från grunden. Det finns också så kallade "affärsänglar" som kan investera större summor och arbetar aktivt med att driva och utveckla företaget.

Finansiering via affärsänglar

Gör företaget säljfärdigt

För att göra företaget attraktivt inför försäljning måste du se till att företaget är i säljfärdigt skick. Börja med att ta itu med dokumentationen av rutiner och processer. Här är några områden att se över.

Ordning och reda

 • Är redovisning, avtal och administrativa handlingar i ordentlig ordning?
 • Är produktion, rutiner och processer väl dokumenterade?
 • Är kärnverksamheten, kundstock och kontaktnät väl dokumenterade?
 • Bör affärsplanen uppdateras?

Balansräkning och avtal

 • Finns det tillgångar som inte ska ingå i verksamheten för att köpet ska underlättas?
 • Finns skulder och avräkningar till närstående bolag som bör regleras?
 • Finns olösta tvister som bör ordnas upp?
 • Närmar sig något viktigt avtalsdatum (hyra, leasing etc) som är av betydelse för en potentiell köpare?

Resultatsidan

 • Finns det någon förlustverksamhet eller sidoverksamhet som bör avvecklas eller lyftas ut?
 • Finns specialavtal, rabatter m m till goda kontakter som en köpare kanske inte vill ta över?
 • Finns några affärer eller utvecklingsprojekt som bör avslutas innan försäljningen sker?

Externa faktorer

 • Hur är konjunkturläget i helhet och för branschen?
 • Är verksamheten säsongsbetonad?