Gå till huvudinnehåll

Kommunicera ditt hållbarhetsarbete

För att dina intressenter ska förstå vad ditt företag gör för att bidra till ökad hållbarhet behöver du kommunicera det. Det kan leda till ökat engagemang hos medarbetare samt nöjdare kunder och samarbetspartners.

Vad är viktigt för dina kunder?

Det är viktigt att förstå vad dina kunder har för tankar kring hållbarhet och vad som är viktigt för dem när de ska köpa dina tjänster eller produkter. Kanske behöver du informera dina kunder om vad som är ett bra val? Genom att ha en nära dialog med dina kunder kan du få bra idéer för hur du kan utveckla företaget och hur du ska kommunicera med dem. Samtidigt kan du säkerställa att du utvecklar ditt företag i samma takt som efterfrågan ökar från kunderna.

Läs om intressentanalys på sidan Hur hållbart är ditt företag?

Använd "nudging"

Ett sätt att stärka kunderbjudandet kan vara att använda sig av “nudging”. Nudging handlar om att påverka kundernas beteende i en mer hållbar riktning. Det kan exempelvis vara att låta standardalternativet vara det mest hållbara alternativet såsom ett viss rätt på restaurangmenyn eller att produkter som du vill att kunder ska uppmärksamma placeras nära kassan eller ingången. 

Image och profil

”Företagets profil” är hur du vill att ditt företag ska uppfattas, medan ”företagets image” är hur det faktiskt uppfattas. Det är viktigt att dessa två stämmer överens med varandra. För att vara trovärdig behöver företag som säljer en hållbar produkt eller tjänst också ha en hållbar image och ett varumärke som förmedlar hållbarhet.
 
För att attrahera personal, kunder och kapital har det blivit viktigare att vara värderingsdriven, det vill säga att låta företagets värderingar visa vägen framåt.  

Var ärlig och trovärdig i din kommunikation

Många kommunicerar sitt hållbarhetsarbete genom att berätta om resan de har framför sig för att nå sina uppsatta mål. För att vara trovärdig är det då viktigt att hållbarhetsarbetet inkluderar alla relevanta delar av företaget, ta sina mål på allvar och att aktivt arbeta för att uppnå dem. Genom att kommunicera ärligt och trovärdigt kan du förbli relevant för kunderna även i framtiden. 

Nedan hittar du ytterligare information om du vill lära dig mer om hur du kommunicerar ditt arbete. Det finns även frågor du kan fundera över specifikt för detta område.

Frågor du kan ställa till dig själv för att komma igång snabbt med ditt hållbarhetsarbete. Här finns alla frågor samlade från hållbarhetssidorna.

Frågor att fundera över i hållbarhetsarbetet

Film: Sju smarta tips om hållbart företagande

Här är sju konkreta tips på hur du kan göra för att minska ditt företags påverkan på miljön och samhället men också hur du kan göra din affärsidé långsiktig, relevant och konkurrenskraftig.

Film: Få inspiration av två företagare som jobbar med hållbarhet i sina verksamheter

Hur fungerar hållbart företagande i praktiken? Här får du veta hur företaget Essem Design jobbar med till exempel livscykelperspektivet och hur företaget RSCUED har cirkularitet i fokus när det gäller matsvinn.