Gå till huvudinnehåll

Hållbara möten, konferenser och evenemang

Oavsett vilken typ av möte, konferens eller evenemang du vill anordna så bör du fundera över hur det kan bli så hållbart som möjligt och hur de val du gör när du arrangerar det hjälper deltagaren/besökaren göra hållbara val. Det är alltid mer hållbart att arrangera digitala event och möten, men i de fall du har behov av att genomföra fysiska arrangemang finns det en del tips att ta del av för att göra det så hållbart som möjligt.

Väskförbud på alla större evenemang

Från och med 1 november 2023 har Polisen beslutat om väskförbud på större evenemang i Sverige. Beslutet är taget på grund av den höjda terrorhotnivån och rådande läget i samhället. Det här ställer högre krav på dig som arrangerar evenemang då du ansvarar för att de nya villkoren uppfylls.
Mer om beslutet om väskförbudet på större evenemang hittar du hos Polisen

Tipsen här nedanför har till stor del storstadsperspektiv, och allt går inte att applicera i alla delar av landet. Se dem som ett stöd för hur du kan ta in hållbarhetsaspekterna redan i planeringen av ditt möte, konferens eller evenemang.

Platsen

 • Välj plats i förhållande till möjliga transportalternativ, då transporter står för en stor del av klimatpåverkan.
 • Rekommendera att deltagare/besökare går, cyklar eller åker kollektivt till evenemanget. Visa vilka transportsätt som passar bäst och länka till tidtabeller. Tänk även på i vilken ordning du informerar om olika transportsätt, där kollektivt och gång/cykel bör vara överst. Säkerställ också att det faktiskt finns cykelparkering.
 • Vid större utomhusevent behöver du välja en plats som är anpassad för evenemanget. Ta hänsyn till hur området ser ut, till exempel för vad som kan förstöras och skräpas ner i närheten. Fundera även på om närboende kan påverkas av buller och trafikstörningar. Håll en bra dialog med närboende för att undvika missnöje och eventuella klagomål.
 • Samverka i första hand med lokala aktörer för en bättre miljö och ökad sysselsättning i regionen.

Observera också att polistillstånd behövs för att arrangera evenemang för allmänheten. Du kan ta hjälp av verksamts checklista.

Checklista för evenemang

Inköp och avfall

 • Ställ hållbarhetskrav på leverantörer när du köper material och produkter. Det är viktigt att de inte innehåller skadliga ämnen och att de i största möjliga mån är möjliga att återvinna eller återanvända.
 • Undvik engångsartiklar och eftersträva att använda produkter som är hållbarhetsmärkta med till exempel Svanen, Bra miljöval, EU Ecolabel och Global Organic Textile Standard – GOTS.
 • Tänk på att småskaliga lokala alternativ kan vara ännu mer hållbara än miljömärkta produkter – även om de saknar certifieringar. Väljer du lokala produkter behöver du dock själv ta reda på hur hållbara de faktiskt är jämfört med motsvarande miljömärkta varor, och kunna kommunicera det.
 • Ordna med avfallssortering och be ansvariga att märka upp kärlen tydligt med vad som ska och inte ska sorteras i behållaren.

Mat och dryck

 • Välj helst närproducerad och ekologisk mat.
 • Du kan välja att lägga vegetarisk mat som standardval i stället för specialkost eller överst på menyn för att uppmuntra fler att äta vegetariskt.
 • Viltkött och lokalproducerat ekologiskt kött har oftast minst miljöpåverkan. Alla importerade livsmedel – även grönsaker – har på grund av att de behöver fraktas större påverkan än lokalproducerade och säsongsanpassade alternativ. Genom att välja rätt kan evenemangets miljö- och klimatpåverkan minskas avsevärt.
 • Undvik att servera buteljerat vatten och ställ krav på märkningar som till exempel KRAV, Fairtrade och MSC.

Information

 • Prioritera digital information och undvik tryckt material i största möjliga mån.
 • Genom att informera om ditt hållbarhetsarbete skapas positiv marknadsföring, samtidigt som det blir ett gott exempel för andra arrangörer.
 • Hjälp deltagare/besökare att hitta till avfallssorteringsstationer.
 • Informera även dina samarbetspartners att du vill välja de hållbara alternativen, så att de kan hjälpa dig uppnå dina ambitioner.

Lär dig mer om hur du arrangerar hållbara evenemang

Nedan hittar du ytterligare information om du vill fördjupa dig inom hållbara evenemang. Här finns bland annat länk till Stockholms stad som har en fullmatad guide för hållbara evenemang inom de tre hållbarhetsperspektiven ekonomisk, ekologisk (miljö) och social hållbarhet.