Gå till huvudinnehåll

Hållbar distribution och transporter

Varutransporter kan bidra till en stor del av företagets totala koldioxidutsläpp. För att minska utsläppen bör transporterna i första hand ske med tåg, och i andra hand med båt eller lastbil. Planera dina beställningar och behov så att du kan undvika flygtransporter – det är de som har störst påverkan på klimatet. Även fossildrivna lastbilstransporter har en negativ klimatpåverkan.

För att optimera transporterna är det bäst att både du och dina kunder beställer hela pallar eller containrar. Andra möjligheter att minska företagets transportrelaterade utsläpp kan vara att både lägga produktionen och inköpen så lokalt som möjligt.

Smarta mätanordningar

Att satsa på ökad digitalisering kan också bidra till minskade klimatpåverkande utsläpp och minskade kostnader från transporter. Till exempel genom smarta och nätverksuppkopplade mätanordningar för att få koll på verksamhetens anläggning och produkter hos kunderna. Då kan exempelvis signal ges när lagerpåfyllnad behövs, som gör att transporter kan reduceras.

Förpackningar

Att reducera och välja hållbart förpackningsmaterial kan vara betydelsefullt för att minska företagets hållbarhetspåverkan och öka lönsamheten. Många gånger används för mycket förpackningsmaterial och för stora förpackningar, vilket leder till onödig hållbarhetspåverkan. Om du skickar eller tar emot stora mängder varor från samma kund eller leverantör kan du även undersöka möjligheten att använda dig av flergångsemballage som skickas tillbaka. Då minskar avfallet och behovet av att producera nya förpackningar.

Naturvårdsverket har en vägledning om producentansvar för förpackningar.
Om ansvar för förpackningar – Naturvårdverket

Frågor du kan ställa till dig själv för att komma igång snabbt med ditt hållbarhetsarbete.

Här finns alla frågor samlade från hållbarhetssidorna.

Frågor att fundera över i hållbarhetsarbetet