Gå till huvudinnehåll

Hållbar produkt- och tjänsteutveckling

När produkter eller tjänster ska utvecklas har du stort inflytande på dess hållbarhetspåverkan. Genom till exempel smarta materialval, som är fria från farliga ämnen och energibesparande lösningar och funktioner som främjar ett hållbart beteende kan du skapa verklig nytta för användaren och miljön på samma gång.

För att minska en produkts påverkan på miljön är bland det viktigaste att se till att den har en så lång livslängd och så låg energiförbrukning som möjligt. Produkten bör kunna repareras, rengöras och tåla hantering utan att gå sönder. Du kan också behöva erbjuda reservdelar för komponenter som lättare slits eller går sönder, eller göra det möjligt att uppgradera produkten. 

Erbjuda tjänster för att få tillgång till produkter 

En växande trend, som har sin grund i cirkulär ekonomi, är att erbjuda tillgång till produkter genom tjänster i stället för att sälja dem. I dessa upplägg är det viktigt att tänka både ur ett kund- och ett hållbarhetsperspektiv. ”Tjänstefiering” av produkter är inte automatiskt hållbart, men kan vara det om det innebär att produkter används längre och oftare. Om du ska hyra ut produkter i ett tjänsteupplägg behöver du fundera över hur ditt alternativ kan bli mer attraktivt för användaren än att köpa motsvarande produkt. 

Märk en hållbar produkt 

Produktmärkningar av olika slag kan hjälpa dig att framhäva din produkt och få kunderna att välja just den. Märkningen visar kunden om produkten är exempelvis miljövänlig, tillverkad under bra förhållanden eller är hälsosam.
Här kan du läsa mer om olika produktmärkningar:
Frivillig märkning – Marknadskontrollrådet

Standarder, certifiering och märkning av varor och tjänster

Förpackningar

Att göra medvetna val av förpackningar till din produkt kan minska företagets hållbarhetspåverkan. Förpackningar som företaget använder ska kunna återvinnas och inte vara större än nödvändigt.  

Hos Näringslivets Producentansvar finns tips på design för återvinning och manualer till hjälp för hur du designar återvinningsbara förpackningar för fyra materialslag: plast-, pappers-, metall- och glasförpackningar.  

Design- och förpackningsmanualer på npa.se

Producentansvar

Om ditt företag tillför en förpackning på den svenska marknaden, har du som producent enligt lag ett finansiellt ansvar för att förpackningen samlas in och återvinns. På Svensk Handels webb finns en checklista med det du behöver veta om ditt ansvar.

Checklista – Ditt utökade producentansvar för förpackningar på svenskhandel.se

Informera om vad produkten innehåller

En produkt ska inte innehålla miljö- eller hälsofarliga ämnen om det kan undvikas. Det finns lagstiftning kring vilka ämnen som får användas och inte. Därför ska du ta reda på om dina produkter innehåller farliga ämnen. Det kan du göra genom att begära in säkerhetsdatablad från dina leverantörer, även kallade MSDS (Material Safety Data Sheet). Du är skyldig att informera dina kunder om att dina produkter innehåller farliga ämnen samt hur produkten ska hanteras för att inte orsaka skada. 
 
Du kan även behöva anmäla dina produkter till produktregistret hos Kemikalieinspektionen. Där lagras information om kemiska produkter och biotekniska organismer som tillverkas i eller förs in till Sverige, samt om hur de används.
Produktregistret på Kemikalieinspektionens webbplats

Nedan hittar du ytterligare information om du vill fördjupa dig inom produkt- och tjänsteutveckling. Det finns till exempel länk till SVID:s hållbarhetsguide för produktutveckling och hos Konsumentverket kan du lära dig mer om hur olika produkter påverkar miljön. Det finns även frågor du kan fundera över specifikt för detta område.

Frågor du kan ställa till dig själv för att komma igång snabbt med ditt hållbarhetsarbete.

Här finns alla frågor samlade från hållbarhetssidorna.

Frågor att fundera över i hållbarhetsarbetet