Gå till huvudinnehåll

Hållbar leverantörskedja

Det läggs allt större vikt vid hur produkterna är producerade och hur hela leverantörskedjan ser ut när det kommer till hållbarhet. Ett företag kan arbeta aktivt med hållbarhetsfrågor inom sin egen organisation, men om produkten består av material som i sin tur har stor påverkan på miljön eller är producerad på ett sätt som inte tar hänsyn till sociala faktorer, blir slutprodukten ändå inte hållbar.

Området är komplext då det ofta kan vara svårt, särskilt för mindre företag, att påverka sina leverantörer i en ofta global leverantörskedja där det snabbt blir många underleverantörer.

Välj en hållbar leverantör

Sträva efter att välja leverantörer som uppfyller relevanta miljökrav samt sociala aspekter såsom att de som arbetar ska ha skyddskläder, reglerade arbetstider, skälig lön och möjlighet att vara med i fackliga organisationer. Välj leverantörer som du har förtroende för och kan ha ett långsiktigt samarbete med så att du känner att du kan lita på informationen de ger dig. Kanske kan du samarbeta med andra företag i din bransch som använder samma underleverantör för att få större gehör?

Märkning

Att välja varor med märkningar som till exempel Svanen, Bra miljöval, Rättvisemärkt eller ekologiskt är ett sätt att säkerställa att de är bättre ur något hållbarhetsperspektiv, men inte nödvändigtvis alla. Att välja bra kvalitet som håller länge är också oftast bra utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Frivillig märkning – Marknadskontrollrådet

Standarder, certifiering och märkning av varor och tjänster

Här får du en introduktion till vilka krav som kan gälla för dina produkter och tjänster och hur du kan leva upp till dessa.

Standarder, certifiering och märkning av varor och tjänster

Lär dig mer om hur du gör ditt företag hållbart

Nedan hittar du ytterligare information om du vill fördjupa dig inom hållbarhet. Här finns till exempel länk till Upphandlingsmyndighetens sida om hållbarhet med tips på vilka krav du kan ställa på dina egna leverantörer, och vad som gäller om du själv ska vara leverantör. Det finns även frågor du kan fundera över specifikt för detta område.

Fler frågor att fundera över

Frågor du kan ställa till dig själv för att komma igång snabbt med ditt hållbarhetsarbete.

Här finns alla frågor samlade från hållbarhetssidorna.

Frågor att fundera över i hållbarhetsarbetet