Gå till huvudinnehåll

Transport och logistik vid handel mellan länder

Transport och logistik handlar om att frakta produkter från en plats till en annan. Här hittar du information som är bra att känna till när du ska transportera varor mellan länder.

Det är vanligt att som exportör anlita en traditionell transportör eller en speditör, även om vana exportörer till viss del kan sköta transporten själva.

En transportör utför i huvudsak själva transporten, oftast utan några speciella kringtjänster.

En speditör ordnar land-, flyg- eller sjötransporter, eller en kombination av dessa beroende på dina behov. Speditörer erbjuder ofta också olika kringliggande logistiktjänster, som lagerhållning och administration. De kan exempelvis sköta export- och importförtullning och hantera alla dokument som är nödvändiga för export och import. Speditören kan alltså fungera som ett tullombud, men ditt företag har fortfarande ansvar för de uppgifter som lämnas till Tullverket i företagets namn.

Många speditörer har också egna transportmedel och kan sköta transporterna själva.

Om du är osäker på vilken transportlösning som passar din leverans är det klokt att kontakta en speditör. Då kan du få hjälp att hitta en passande lösning utifrån till exempel varuslag, kostnader och tidsramar. Glöm inte att även fråga hur speditören arbetar med hållbarhet, och om de kan hjälpa dig välja ett klimatsmart transportsätt.

Transporter hos Business Sweden

Det är viktigt att säljare och köpare kommer överens om leveransvillkoren för transporten. Det kan handla om vem som ska beställa och betala transporten, och vem som är ansvarig för produkterna under transporten och därför har anledning att försäkra dem.

Incoterms® reglerar leveransvillkoren

De vanligaste leveransvillkoren inom internationell handel finns samlade i Incoterms, som utarbetats av den Internationella Handelskammaren (ICC). Incoterms är en global standard för tolkning av leveransvillkor, och den aktuella versionen heter Incoterms 2020.

Intercoterms webbplats

Incoterms 2020 består av elva standardvillkor anpassade för olika transportsätt. Villkoren reglerar vem av säljaren och köparen som ska stå för risk, fraktkostnad och försäkring. Vilket leveransvillkor som ska gälla enligt Incoterms 2020 bör alltid anges i avtalet.

Incoterms® reglerar inte transportörens eller speditörens ansvar

Ansvarsfördelningen mellan dig och transportören eller speditören regleras i ett separat avtal. Där hänvisas ofta till allmänna villkor – antingen motpartens egna eller NSAB 2015, som är Nordiskt Speditörsförbunds allmänna bestämmelser.

NSAB 2015 hos Transportsindustriförbundets

Ett begränsat ansvar gäller för exempelvis speditörers, transportörers, hamnars och stuveribolags hantering av gods för annans räkning, enligt nationella och internationella transportregler. Olika ansvarsregler kan gälla olika delar av transporten.

Leveransvillkor hos Business Sweden

Det finns alltid risk att varor skadas eller försvinner under transport, lastning eller lossning. När du står för risken bör du skydda dig med en transportförsäkring. En transportförsäkring är ofta ett villkor i försäljningsavtal eller remburs, även när det inte krävs enligt det Incoterms-villkor parterna har valt.

Transportförsäkring hos Business Sweden

Behöver du hjälp?

Regional exportsamverkan är ett samarbete mellan myndigheter och organisationer som erbjuder rådgivning, finansiering och andra stöd till dig som vill expandera internationellt.

Mer information och kontaktuppgifter till Regional exportsamverkan