Gå till huvudinnehåll

Välja marknad, säljkanal och betalningsform för import och export

Här hittar du information om vad som är viktigt att tänka på när du väljer marknad, samt information om olika sälj- och distributionskanaler och betalningsformer.

När du står inför att expandera utanför Sverige bör du göra en marknadsanalys och skaffa dig kunskaper om den nya marknaden. Det kan bland annat innebära att du behöver titta närmare på följande områden

Hur du ska marknadsföra din produkt eller tjänst beror på vilken marknad du ska exportera till. Många företag runt om i världen följer de regler för reklam och marknadskommunikation som International Chamber of Commerce (ICC) ger ut. Tänk på att du också måste följa de marknadsföringsregler som gäller i det land där du marknadsför dina varor och tjänster.

ICC:s regler för reklam och marknadskommunikation hos ICC

Kulturella faktorer

Kulturella faktorer kan till exempel handla om vilka landets normer, språk, kultur, helgdagar, religion och vad som är politiskt korrekt.  Ditt varumärke, dina färger, ordval, förpackningar och symboler samt dina erbjudanden kan uppfattas på ett annat sätt än du avsett. Det kan därför vara bra att ta hjälp av någon som kan marknaden, exempelvis din en agent eller återförsäljare.

Kundservice

I olika länder gäller olika regler för hur mycket service du måste ge. Ta reda på hur konsumenträtten ser ut i det land du vill exportera till och tänk på att bra service är viktigt för ditt varumärke.

Immaterialrätt

Om du vill skydda design, varumärke eller patent på exportmarknaden, måste du ansöka om skydd som gäller i respektive land. Detta område inom juridiken kallas immaterialrätt.

Här hittar du information om olika sätt att sälja dina varor och tjänster i andra länder.

Här hittar du information om olika betalningsformer och hur du kan säkra din risk. 

Regional exportsamverkan är ett samarbete mellan myndigheter och organisationer som erbjuder rådgivning, finansiering och andra stöd till dig som vill expandera internationellt.

Mer information och kontaktuppgifter till Regional exportsamverkan