Gå till huvudinnehåll

Allmänna villkor för tjänsten registrera företag eller förening

För att kunna göra din anmälan i Skatteverkets tjänst här på verksamt.se behöver du tillåta att Skatteverket lagrar utkastet och är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av personuppgifter som förekommer.

Vem kan använda e-tjänsten?

Tjänsten kan användas av dig som ska starta eller redan driver en enskild näringsverksamhet.

Här kan du, som är ny företagare, ansöka om godkännande för F eller FA-skatt, registrera dig för moms och som arbetsgivare, beskriva din verksamhet genom att välja SNI-koder. Du kan även lämna in din första preliminära deklaration med uppgifter om dina förväntade intäkter och kostnader.

Om du redan är registrerad hos Skatteverket kan du i den här tjänsten ändra eller lägga till registreringar om godkännande för F eller FA-skatt, registrering för moms och registrering som arbetsgivare. Du kan lägga till, ta bort eller ändra dina SNI-koder och företagets besöksadress.

Om du upphört med din enskilda näringsverksamhet eller ombildat den till en annan företagsform ska du avsluta dina registreringar som arbetsgivare, för moms och återkalla ditt godkännande för F eller FA-skatt. Detta gör du också i den här tjänsten. I tjänsten kan du även ta bort dina SNI-koder och företagets besöksadress.

Sparade uppgifter

I den här tjänsten kan du spara utkast med uppgifter som du vill lämna till Skatteverket vid ett senare tillfälle. Du kan endast ha ett utkast per företag vid varje givet tillfälle. Uppgifter får inte sparas för något annat ändamål. Uppgifterna som du sparar är inte allmänna handlingar hos Skatteverket utan är bara tillgängliga för dig (så kallat eget utrymme).

Eget utrymme – 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen

Eget utrymme är ett skyddat förvar hos Skatteverket som tillhandahålls elektroniskt endast som led i teknisk bearbetning eller teknisk lagring för användarens räkning enligt 2 kapitlet 13 § i tryckfrihetsförordningen.

Eget utrymme finns för att underlätta för dig att anmäla uppgifter till Skatteverket. Eget utrymme får inte användas för ett annat ändamål, t.ex. arkivering eller liknade.

Skatteverket får inte ta del av eller på något annat sätt använda sig av uppgifter som finns i ett eget utrymme. Uppgifterna som finns i ett eget utrymme ses inte som inkomna till Skatteverket.

Hitta dina sparade utkast

Det finns en översiktssida över sparade utkast kopplade till din användare på Verksamt.se som du kan se när du loggar in. Den sidan visar enbart grundläggande information om utkasten så som till vilken tjänst de hör, vilket företag de gäller och vilken status utkastet har.

Vid varje inloggning på verksamt.se begär du samtidigt att Skatteverket ska dela och visa grundläggande information om att du skapat ett utkast samt i vilken tjänst respektive för vilket företag utkastet skapats. Delningen sker från ditt egna utrymme hos Skatteverket (för att visas upp på översiktssidan på verksamt.se.) och till det egna utrymme som tillhandahålls av Bolagsverket och där informationen som visas på översiktssidan på verksamt.se finns.

Den information som delas mellan de egna utrymmena är endast att ett utkast är skapat i en viss tjänst och för ett visst företag. Informationen i själva utkastet omfattas inte av delningen. Vill du ta del av informationen i utkastet ska du navigera till Skatteverkets tjänst för företagsregistrering.

Rensning av uppgifter

Ett utkast raderas när du har skickat in ditt ärende till Skatteverket och Skatteverket har registrerat det. Om du inte skickar uppgifterna till Skatteverket raderas utkastet automatiskt 90 dagar efter att du senast sparat uppgifterna i det egna utrymmet.

Villkor för användning av tjänsten

Tjänsten får endast användas för syftena som framgår under rubriken ” Vem kan använda e-tjänsten?”, bland annat att registrera eller avregistrera enskild näringsverksamhet eller att ändra registreringar för din enskilda verksamhet. Om du upptäcker att någon har missbrukat tjänsten, eller misstänker att någon obehörig har fått tillgång till tjänsten, ska du rapportera detta till Skatteverket så fort som möjligt.

Skatteverkets åtgärder om tjänsten missbrukas

Skatteverket får stänga av användaren eller begränsa åtkomsten till tjänsten om det finns skäl att anta att någon missbrukar tjänsten. Skatteverket ska meddela användaren så snart som möjligt om tillgången till tjänsten har missbrukats.

Förändringar av villkor

Skatteverket förbehåller sig rätten att ändra villkor för användning av tjänsten. Vi publicerar eventuella förändringar på denna sida.

Behandling av personuppgifter

Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för behandling av personuppgifter i tjänsten och i det egna utrymmet när behandlingen sker i enlighet med lag och dessa villkor. Mer information om Skatteverkets behandling av personuppgifter och om myndighetens dataskyddsombud finns på sidan Behandling av personuppgifter på Skatteverkets webbplats.

Tjänsten registrera företag eller förening

Här hittar du startsidan för tjänsten Registrera företag eller förening.

Välj företagsform och registrera ditt företag